Vložil lake, 2. Leden 2011 - 7:37

Moje krátká odpověď zní: odvolaný výbor, a to maximálně po dobu tří měsíců.
Právní důvody k tomuto názoru jsem uveřejnil v původním vláknu: Odvolání výboru 10
--------------------------------------------------------------
Pavel napsal: "Prakticky se tedy jedná o „jeden“ rozsudek."

Nejedná se o rozsudek jeden, či dva, nýbrž o čtyři rozsudky ve dvou kauzách.
• Rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 10 16 C 68/2004, Městského soudu v Praze 19 Co 377/2007-120 a Nejvyššího soudu č. j. 22 Cdo 2038/2008.
• Rozsudek NS ze dne 01.07.2009 sp. zn. 22 Cdo 734/2008.
--------------------------------------------------------------
Pavel napsal: "použití § 9/9 tedy nepřipadá v žádném případě v úvahu do doby zvolení prvního statutárního orgánu SVJ. Teprve až by byl první „řádný“ statutární orgán zvolen a následně odvolán, použije se obecný § 9/9."

Není tomu tak. Ustanovení §9 odst. 9 ZoVB praví něco jiného: "Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, (...).". Z toho jednoznačně plyne, že § 9 odst. 9 se použije pro všechny myslitelné případy, kdy SVJ nemá zvolený statutární orgán. Tedy patří sem jak situace po odvolání výboru, tak i situace po vzniku SVJ do první volby statutárního orgánu - což právě bylo předmětem uvedených rozsudků.
--------------------------------------------------------------
Pavel napsal: "Oba rozsudky jednoho senátu se § 9/9 nezabývají, protože pro řešenou situaci platí § 9/10 jako lex specialis."

Naopak. Rozsudky obvodního soudu, Městského soudu a Nejvyššího soudu se nepochybně zabývají oprávněním SVJ vykonávat předmět své činnosti za situace, kdy není funkční statutární orgán a jeho funkci vykonávají osoby podle § 9 odst. 9 ZoVB. Že tento stav nastal v důsledku poklesu podílu původního družstva podle § 9 odst. 10 je pro věc bezvýznamné.
• V prvém případě (Cdo 2038/2008) soudy dospěly shodně k závěru, že žalobce (SVJ) není oprávněn požadovat po žalovaném příspěvek na správu domu za dobu počínaje jeho vznikem, tj. od 1. 7. 2000, ale až od 16. 10. 2001, tj. od první schůze SVJ, na které byly zvoleny orgány společenství, neboť až od tohoto data byl oprávněn vykonávat správu domu.
• V druhém případě (22 Cdo 734/2008) dovolací soud konstatoval, že zvolením orgánů společenství vlastníků zaniká i právo správy domu družstvem uvedeným v § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů (a tedy teprve ode dne volby správu vykonává SVJ).

Vyjmenované soudy shodně konstatovaly, že SVJ získalo způsobilost ke správě domu teprve volbou svého statutárního orgánu, nikoliv okamžikem, kdy do práv a povinností statutárního orgánu automaticky vstoupily osoby určené v § 9 odst. 9 ZoVB. Soudy tedy opakovaně odepřely společenství, vedenému osobami dle § 9 odst. 9, způsobilost a právo vykonávat předmět činnosti SVJ - správu domu.

Toto považuji za významné a proto jsem napsal, že (per analogiam k § 194 ObchZ) neshledávám důvod, aby odvolaný výbor ihned vyklidil pole, ukončil činnost a předal veškeré doklady, podklady a přístup k účtu někomu jinému, než novému řádně zvolenému statutárnímu orgánu.
--------------------------------------------------------------
Pavel napsal: "Pokud by platila verze pana lake, jako že neplatí, tak by odvolaný výbor mohl nadále dělat to, proč byl odvolán."

Inu, pokud vlastníci SKUTEČNĚ chtějí, aby výbor přestal dělat to, co dělá, mají se v první řadě postarat, aby řádně zvolili nový statutární orgán. Pouhé odvolání výboru k tomu nestačí, neboť odvolaným ponechává další tři měsíce k páchání jejich nepravostí.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.