Vložil lake, 30. Prosinec 2010 - 18:31

Pavel napsal: „… tak se domnívám, na rozdíl od pana lake, že výkon funkce členů výboru končí okamžitě“.
Můj názor je vskutku odlišný, a to ze dvou důvodů.

1. Hledisko praktického práva:
Existují (pokud je mi známo) dva judikáty Nejvyššího soudu, v nichž byla řešena otázka kdy se SVJ po svém vzniku pod křídly původního družstva ujímá správy domu. Jde o rozsudky 22 Cdo 734/2008 a 22 Cdo 2038/2008, podrobněji viz zde: http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj#… . Oba senáty Nejvyššího soudu vyřešily věc shodně, a to tak, že SVJ se stává způsobilým vykonávat správu domu okamžikem volby svého statutárního orgánu. Z toho dovozuji per analogiam, že starý statutární orgán předává agendu novému řádně zvolenému statutárnímu orgánu.

V precizně vyargumentovaných rozsudcích NS není vůbec zmíněna možnost, že by se správy domu jménem SVJ snad mohla ujmout nikým nezvolená skupina osob podle § 9 odst. 9. Jak vidno, Nejvyšší soud má pramalou důvěru v tuto skupinu nedobrovolných správců a nehodlá jim svěřit řízení SVJ ani na jedinou minutu, přestože jejich „funkční období“ započalo automaticky ze zákona mnohem dříve, než byl zvolen statutární orgán.

2. Hledisko funkční:
Domnívám se, že statutární orgán má i po svém odvolání povinnost chránit svěřený majetek a zajistit kontinuitu činnosti SVJ. Kdybych byl na místě odvolaného předsedy, odmítl bych předat funkci, dokumenty a přístup k bankovnímu účtu osobám, které nebyly řádně zvoleny jako statutární orgán SVJ. Taková povinnost totiž neplyne z žádného právního předpisu, ani ze ZoVB, který o oprávnění osob podle § 9 odst. 9 praví záhadně, že „plní funkci orgánů společenství“, avšak těmito orgány bezpochyby nejsou.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.