Vložil lake, 30. Listopad 2010 - 7:55

Odpověď pro rivr: NE.
Shromáždění může platně hlasovat pouze o věcech, o kterých je oprávněno hlasovat. Zákon však výslovně stanoví (v § 15 odst. 1), že k jinému způsobu přispívání na správu je nutná forma DOHODY (jednotlivých vlastníků jednotek), nikoliv USNESENÍ shromáždění SVJ.

Pokud bylo toto "usnesení" přijato, je jako usnesení absolutně neplatné (od samého počátku) pro rozpor se zákonem (§ 39 ObčZ). Shromáždění nemůže hlasovat o věcech, které jsou výslovně z hlasování vyňaty: to platí shodně jak pro dohodu podle § 15 odst. 1, tak pro smlouvu o výstavbě podle § 17 a následujících.

Takové neplatné "usnesení" přijaté všemi (100%) by i přes svou neplatnost mělo smysl: je to ve skutečnosti (svým obsahem) zastřená dohoda uzavřená všemi vlastníky podle § 15. Pokud "hlasování" bylo písemné (podpisem na listině), jde dokonce o dohodu písemnou, což je podmínka pro osvobození od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. (zg) zákona o daních z příjmů. I tato dohoda však zavazuje jen její účastníky.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.