Vložil lake, 23. Leden 2011 - 18:39

Pane Tomáši,

(1) pro Vás je partnerem výhradně SVJ, nikoliv správcovská firma. Záleží samozřejmě na obsahu smlouvy mezi SVJ a správní firmou, ale Vy uplatňujete požadavky zpravidla vůči SVJ. Se správcem nejste v právním vztahu.

(2) SVJ je samozřejmě povinno sdělit Vám přesný popis postupu při vyúčtování, a to minimálně v těch částech, které nejsou pevně dány právním předpisem. Sem patří např. použité součinitele a koeficienty, dále postup při uplatnění korekcí k dosažení rozpětí –40 až +40% od průměru. Rovněž jsou povinni sdělit způsob rozdělení nákladů na teplo k vytápění a k ohřevu vody, pokud není dán měřením, nýbrž některým z náhradních způsobů.

(3) Jakékoliv „metodické pokyny“ ministerské či jiné jsou naprosto nezávazné; jde o výplod jakéhosi ministerského ouředníka bez právní závaznosti. O metodických pokynech se prostě odmítněte bavit.

(4) Jako člen SVJ jste i Vy osobou odpovědnou za správné rozúčtování a vyúčtování (neboť za závazky společenství ručíte až do výše Vašeho spoluvlastnického podílu, viz § 13 odst. 7 ZoVB). Proto máte i právo kontrolovat hospodaření a seznámit se se všemi údaji, ze kterých vycházel rozúčtovatel. To neplatí, je-li stanovami toto právo omezeno a přeneseno na kontrolní komisi či dozorčí radu či jiný orgán SVJ.

(5) Vyhláška 372/2001 Sb. v § 7 odst. 2 taxativně vyjmenovává údaje, které jsou povinnou součástí vyúčtování pro každého jednotlivého konečného spotřebitele (tedy i nečlena SVJ). Zde není o čem diskutovat. Už se zde řešilo, viz http://www.portalsvj.cz/…ovani-sluzeb .

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.