Vložil lake, 14. Říjen 2010 - 5:38

V jiné diskusi se objevil názor, že změna barevnosti fasády nepatří mezi úpravy, jimiž se mění vzhled domu.

Tento názor nesdílím. U blízkých odstínů barvy nemusí být změna patrná, avšak přetření domu sytou barvou jiného odstínu změnou vzhledu zcela jistě bude. Samotný pojem "změna vzhledu" je "fuzzy", tedy neostrý, o čemž se zmiňuji výše v textu FAQ.

Jediná instituce oprávněná ze zákona tento pojem vykládat při stavebním řízení je stavební úřad, popřípadě správní soud. SÚ někdy opře své rozhodnutí o dobrozdání hlavního architekta obce nebo jiného odborníka v oblasti architektury a urbanismu.

Je-li úprava stavebním úřadem předběžně posouzena jako změna vzhledu, je nutné stavební povolení podle § 110 StavZ, i kdyby se jednalo o pouhé udržovací práce. Na rozhodování o takovém případu pak plně dopadá ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů.

Ustanovení § 13 odst. 3 ZoVB nelze vyložit jinak, než že dává každému jednotlivému vlastníkovi jednotky právo zablokovat úpravy, jimiž se mění vzhled domu, a to bez ohledu na to, kolik hlasů či vlastníků souhlasí se změnou.

Neplatí tedy, že by tyto úpravy bylo možno provést, smluví-li se tak tříčtvrtinová většina (§ 11 odst. 5), nebo dokonce nadpoloviční většina přítomných (§ 11 odst. 2). Naopak platí, že neshodnou-li se všichni, nelze takovou úpravu realizovat. Ustanovení § 13 odst. 3 je jednoznačně lex specialis vůči všem způsobům hlasování uvedeným v § 11 ZoVB.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.