Vložil lake, 17. Červen 2011 - 12:20

Usnesení Ústavního soudu IV.ÚS 673/09, ze dne 27.04.2009, dává za pravdu zdravému rozumu a rozsudku JUDr Spáčila (22 Cdo 2038/2008), že k dohodě je třeba souhlasu VŠECH vlastníků jednotek.
Usnesení ÚS je k dispozici zde: http://kraken.slv.cz/…C3%9AS673/09

Ústavní soud (ač se odmítl věcí zabývat pro zřejmou nepatrnost částky) se k vysvětlení pojmu „dohoda“ vyjádřil zcela jasně a pregnantně: „Podle náhledu Ústavního soudu rozhodnutím odvolacího soudu došlo k pochybení, když je třeba stran částky, o níž bylo rozhodnuto výrokem II. rozhodnutí odvolacího soudu, v zásadě přisvědčit argumentaci použité v rozhodnutí soudu prvního stupně a též předkládané stěžovateli. Skutečnost, že výše příspěvku do fondu oprav 300,– Kč pro všechny členy žalobce (stanovená pouze usnesením shromáždění žalobce, nikoli písemnou dohodou jeho členů) nezohledňuje poměr velikostí podílů členů žalobce na spoluvlastněném domě (…) je tak v rozporu se zákonem č. 72/1994 Sb. (…). (L)ze (…) účastníkům doporučit provedení nového stanovení výše tohoto příspěvku tak, aby odpovídalo zákonu o vlastnictví bytů a stanovám (…).“(*)

O odlišném názoru odvolacího (Krajského) soudu v této věci se Ústavní soud vyjádřil zřetelně takto: „… postup Krajského soudu v Ostravě však nemá oporu v zákoně a lze jej považovat za projev libovůle.“

Totéž bychom mohli říci i o dřívějším vadném rozsudku NS 28 Cdo 1253/2006 (JUDr. David). Bohužel i přes jednoznačný názor Ústavního soudu se objevil nyní další podobný nesmysl: rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 3651/2009 ze dne 03.02.2011 (Mgr. Králík). Tento rozsudek lze považovat ve světle vyjádřeného právního názoru Ústavního soudu rovněž za vadný.

Je to neuvěřitelné, ale soudce Mgr Králík si spletl přispívání na služby s přispíváním na správu domu. Jeho „výklad“ znění ZoVB je projevem libovůle a právním excesem, před kterým Ústavní soud dříve varoval.
http://www.portalsvj.cz/…-financovani#…
 http://www.portalsvj.cz/…-fondu-oprav#…

Někteří soudci Nejvyššího soudu by si měli přečíst zákon o vlastnictví bytů alespoň do § 16. A měli by samozřejmě respektovat názor Ústavního soudu.

lake

(*) Doplněno dne 17.06.2011, přidány citáty z rozhodnutí Ústavního soudu

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.