Vložil Justitianus, 14. Listopad 2022 - 21:14

Mohlo by se jednat o zatajování účetních knih, zápisů nebo jiných dokladů podle § 254 trestního zákoníku.


Je možné aby se SVJ domáhalo vydání svých dokumentů petitorní žalobou. Základem žalobní ochrany držby je § 1043 zákona č. 89/2012 Sb. (ochrana domnělého vlastnického práva).

Ochrana podle tohoto ustanovení náleží pouze tomu držiteli, který nabyl držby vlastnického práva poctivě (§ 992), řádně (§ 991) a pravým způsobem (§ 993). Na takového držitele se hledí jako na vlastníka proti tomu, kdo mu věc zadržuje či ho jinak ruší, aniž k tomu má právní důvod. Kvalifikovaný držitel má právo požadovat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje. Řízení o petitorní ochraně probíhá v klasickém soudním řízení (§ 79 a násl. OSŘ). Žalobcem bude SVJ. Je-li povinných osob více, postačí, je-li žalován o vydání věci jeden z nich.

Domáhá-li se kvalifikovaný držitel vydání zadržované věci, musí v souladu s § 1041 v návrhu zahájení řízení popsat zadržovanou věc takovými znaky, kterými se rozeznává od jiných věcí téhož druhu.

Pokud jde o důkazní břemeno, je na žalobci, aby (a) tvrdil a prokazoval existenci zadržovaných věcí a (b) tvrdil a prokazoval že nastaly skutečnosti, s nimiž právní předpisy spojují vznik jeho kvalifikované držby.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.