Odvolaný výbor odmítá předat dokumenty novému

Vložil Petr (bez ověření), 14. Listopad 2022 - 17:03 ::

Dobrý den, v létě byl v našem SVJ odvolán výbor a byl zvolen nový. Starý výbor odmítá novému výboru předat všechny dokumenty, které má v držení a které souvisí se správou domu, a to i ty, které má v elektronické podobě odmítá poslat. Jde o zápisy, smlouvy či další informace, které jsou důležité (např. přístupy do systému ovládání dveří apod.)

Starý výbor byl novým výborem 3× vyzvaný k předání těchto dokumentů apod. On to odmítá s tím, že je předá až na shromáždění, které asi bude až za měsíc, ale pozvánka zatím nebyla rozeslána.

Poslední opakovaná výzva obsahovala termín, do kterého mělo dojít k předání. K tomu nedošlo. Jak postupovat? Jak případně právně argumentovat? Jak toto od bývalého výboru vymoci?

Děkuji. Petr

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Suk (bez ověření), 15. Listopad 2022 - 19:22

  Jak postupovat? Počkat měsíc, až bude shromáždění, neudělat chybu v pozvánce (neopomenout rozeslat včas a vyjmenovat body a nejlépe vyjmenovat přímo na pozvánku, co přesně a v jakém rozsahu a jakou formou chcete na shromáždění přebírat, a klidně bych do toho programu vyjmenoval i neúspěšné výzvy).

  Ten soud stejně do měsíce nestihnete.

  Pokud vám snad vznikla nesplněním výzvy a NEpředáním listin nějaká škoda, tak jí vyčíslete. Jinak není co řešit.

  Pokud předchozí dny neobsahovaly termín a až poslední výzva obsahoval nějaký termín, pokud termín byl kratší 15–30 dnů tak je to stejně k ničemu. Od volený výbor samozřejmě nechce zbytečně marnit čas, no tak si to nechával na shromáždění, neuděláte s tím nic.

  Vložil Justitianus, 14. Listopad 2022 - 21:14

  Mohlo by se jednat o zatajování účetních knih, zápisů nebo jiných dokladů podle § 254 trestního zákoníku.


  Je možné aby se SVJ domáhalo vydání svých dokumentů petitorní žalobou. Základem žalobní ochrany držby je § 1043 zákona č. 89/2012 Sb. (ochrana domnělého vlastnického práva).

  Ochrana podle tohoto ustanovení náleží pouze tomu držiteli, který nabyl držby vlastnického práva poctivě (§ 992), řádně (§ 991) a pravým způsobem (§ 993). Na takového držitele se hledí jako na vlastníka proti tomu, kdo mu věc zadržuje či ho jinak ruší, aniž k tomu má právní důvod. Kvalifikovaný držitel má právo požadovat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje. Řízení o petitorní ochraně probíhá v klasickém soudním řízení (§ 79 a násl. OSŘ). Žalobcem bude SVJ. Je-li povinných osob více, postačí, je-li žalován o vydání věci jeden z nich.

  Domáhá-li se kvalifikovaný držitel vydání zadržované věci, musí v souladu s § 1041 v návrhu zahájení řízení popsat zadržovanou věc takovými znaky, kterými se rozeznává od jiných věcí téhož druhu.

  Pokud jde o důkazní břemeno, je na žalobci, aby (a) tvrdil a prokazoval existenci zadržovaných věcí a (b) tvrdil a prokazoval že nastaly skutečnosti, s nimiž právní předpisy spojují vznik jeho kvalifikované držby.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".