Vložil Justitianus, 10. Září 2022 - 9:08
  • MartinII: „v případě prodeje bytu bude nový vlastník splácet zůstatek podílu úvěru rozpočteného (možná na podúčtu vlastníka) k dotyčnému bytu.“

Nesmysl. Vlastník jednotky nemá žádý podíl na cizím úvěru. To co hradí vlastník jsou měsíční příspěvky na správu domu v předem určené výši. Co potom SVJ udělá s těmi penězi – to je úplně jiná otázka.

  • MartinII: „… si má nový vlastník zjistit závazky (nechci použít výraz „dluhy“) prodávajícího? Viz NOZ § 1186“

Dluh prodávajícího vůči SVJ nemá nic společného s dluhem SVJ vůči bance. V potvrzení pro kupujícího podle § 1186 se neuvádí výše dluhů SVJ vůči třetím osobám. Kupující by se dozvěděl o aktuálních peněžních závazcích a dluzích SVJ jedině z účetních knih. Neaktuální stav závazků/dluhů SVJ na konci skončeného účetního období zjistí z účetní závěrky. Naprostá většina kupujících se však (ke své škodě) vůbec nezajímá o to zda SVJ je či není zadluženo.

  • MartinII: „Po přijetí úvěru se ve výpočtovém listu musí objevit nová položka, např. 1a splátka úvěru.“

Nepravda. Nic se nemusí! Neexistuje celostátně účinný právní předpis, který by předepisoval nějaké „výpočtové listy“ či dokonce určoval jejich obsah. Vlastník zpravidla obdrží předpis měsíčních příspěvků na správu domu jako jednu částku v korunách bez bližšího rozlišení účelu platby. Neexistuje obecná povinost rozepisovat příspěvek podrobněji na dílčí částky podle účelu na který jej SVJ hodlá použít.

  • MartinII: „… úvěr je závazek SVJ vůči bance, který se musí objevit jako pohledávka SVJ za vlastníky (nebo za jednotkou?)“

Náklady které SVJ vynaložilo na správu domu nejsou „dluhem převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu“ ve smyslu § 1186 odst. 2 a 3. Soudy tak rozhodují konstantně. Neobjeví se tedy na potvrzení pro kupujícího. Dluhem vlastníka jsou pouze předepsané avšak neuhrazené příspěvky po lhůtě jejich splatnosti.

Kupující si nadšeně pořizuje byt v „revitalizovaném“ a zatepleném domě s krásnými novými okny – ale nevnímá, že jeho příspěvky na správu v příštích 15 letech použije SVJ právě na splacení celé té „revitalizace“, zateplení a krásných nových oken. Lidé jsou hloupí. Proč by toho prodávající nevyužil?

  • MartinII: „Každý vlastník musí mít svůj (analytický) účet, ze kterého je možné kdykoli zjistit, jak velká část úvěru v každém okamžiku vázne za jeho jednotkou.“

To je opět jakási ničím nepodložená fantazie. Bankovní úvěr poskytnutý právnické osobě SVJ nevázne na žádné jednotce. Mimochodem – neexistuje celostátně účinný právní předpis, který by předepisoval vést analytické účty na jednotlivé vlastníky jednotek.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.