Vložil Justitianus, 30. Červenec 2022 - 4:35

Jako vlastník jednotky máte povinnost hradit

  1. příspěvky na správu domu (jejich celkovou výši schválilo shromáždění)
  2. náklady na služby spojené s užíváním bytů
  3. příspěvky na pojištění domu (bylo/li tak rozhodnuto)
  4. případně i příspěvky podle § 1180 odst. 2 na vlastní správu právnické osoby SVJ (ty se vybírají stejnou částkou na jednotku)

vodoměr
Nesrozumitelné, neurčité. Vyzvěte SVJ aby Vám prokázalo důvod závazku. Může se jednat o závazek z dvoustranné smlouvy mezi SVJ a Vámi. Může se jednat o náklad na správu domu – pak nesmí byt veden takto odděleně, protože tento náklad je už obsažen ve Vašich platbách příspěvků na správu domu. Může se ovšem jednat o službu, a pak to musí být označeno jako záloha vlastníka na konkrétní službu. Neznám však žádnou službu, která by se nazývala „vodoměr“.

režie
Neurčité, nesrozumitelné. Že by SVJ natáčelo filmy? Vyzvěte SVJ aby Vám prokázalo důvod závazku. Může se jednat o náklad na správu domu – pak nesmí byt veden takto odděleně, protože tento náklad je už obsažen ve Vašich příspěvcích na správu domu. Může se ovšem jednat o příspěvek člena SVJ na vlastní správu SVJ podle § 1180 odst. 2.

samospráva
Podvod. Ohlaste policii jako trestný čin podvodu a trestný čin útisku. Samospráva existuje v bytových družstvech. V SVJ však nic takového není.

drobné výdaje
Podvod. Ohlaste policii jako trestný čin podvodu a trestný čin útisku. Tato položka je již obsažena v příspěvcích na správu domu, nebo v příspěvcích na vlastní správu SVJ podle § 1180 odst. 2.

reservní fond
Podvod. Ohlaste policii jako trestný čin podvodu a trestný čin útisku. Rezervní fond by mohla účetní jednnotka naplňovat jedině z vlastních zdrojů, tedy např. z úroků na bankovním účtu, z přijatých pokut, z prodeje či pronájmu vlastního majetku. SVJ nemá právo tahat peníze z vlastníků jednotek; příspěvky od vlastníků jsou v účetnictví cizími zdroji účetní jednotky.

Nechte si předložit účetní knihy zda skutečně SVJ tvoří v účetnictví rezervu a na jaký účel ji tvoří. Nechte si předložit písemná a schválená pravidla pro tvorbu a čerpání rezervního fondu. Pokud SVJ neprokáže existenci rezervního fondu a pravidel, pak nabonzovat policii a finančnímu úřadu (neřádně vedené účetnictví, porušení právních předpisů). 

nájem pozemku
Podvod. Ohlaste policii jako trestný čin podvodu a trestný čin útisku. Pokud SVJ si pronajímá pozemek pro účely správy domu, pak tento náklad je už obsažen ve Vašich příspěvcích na správu domu a pozemku. Pokud si pronajímá pozemek pro účely vlastní správy (o čemž pochybuji), pak tento náklad je už obsažen ve Vašich příspěvcích na vlastní správu SVJ podle § 1180 odst. 2.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.