Kolik mám platit?

Vložil Anonymous, 28. Červenec 2022 - 17:39 ::

Na předpisu měsíčních plateb, který jsem obdržela od SVJ, je řada položek. Je tam položka správa domu. Některé položky (teplo, voda, společná elektřina, výtah, …) dokážu podřadit pod služby podle zákona o službách, byť jsou v některých případech označeny poněkud jinak než v zákoně. Potud v pořádku, v souladu s právem a jsem ochotna hradit.

Dále tam je řada dalších položek, u nichž už si tak jistá nejsem (vodoměr, režie, samospráva, drobné výdaje, reservní fond, nájem pozemku, …).

  • předpis záloh

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil jaroš (bez ověření), 31. Červenec 2022 - 10:22

Myslím, že by vám to měl vysvětlit SO, výbor, nakonec si ho za to platíte. Nebojte se ho.

Vložil Justitianus, 30. Červenec 2022 - 4:35

Jako vlastník jednotky máte povinnost hradit

  1. příspěvky na správu domu (jejich celkovou výši schválilo shromáždění)
  2. náklady na služby spojené s užíváním bytů
  3. příspěvky na pojištění domu (bylo/li tak rozhodnuto)
  4. případně i příspěvky podle § 1180 odst. 2 na vlastní správu právnické osoby SVJ (ty se vybírají stejnou částkou na jednotku)

vodoměr
Nesrozumitelné, neurčité. Vyzvěte SVJ aby Vám prokázalo důvod závazku. Může se jednat o závazek z dvoustranné smlouvy mezi SVJ a Vámi. Může se jednat o náklad na správu domu – pak nesmí byt veden takto odděleně, protože tento náklad je už obsažen ve Vašich platbách příspěvků na správu domu. Může se ovšem jednat o službu, a pak to musí být označeno jako záloha vlastníka na konkrétní službu. Neznám však žádnou službu, která by se nazývala „vodoměr“.

režie
Neurčité, nesrozumitelné. Že by SVJ natáčelo filmy? Vyzvěte SVJ aby Vám prokázalo důvod závazku. Může se jednat o náklad na správu domu – pak nesmí byt veden takto odděleně, protože tento náklad je už obsažen ve Vašich příspěvcích na správu domu. Může se ovšem jednat o příspěvek člena SVJ na vlastní správu SVJ podle § 1180 odst. 2.

samospráva
Podvod. Ohlaste policii jako trestný čin podvodu a trestný čin útisku. Samospráva existuje v bytových družstvech. V SVJ však nic takového není.

drobné výdaje
Podvod. Ohlaste policii jako trestný čin podvodu a trestný čin útisku. Tato položka je již obsažena v příspěvcích na správu domu, nebo v příspěvcích na vlastní správu SVJ podle § 1180 odst. 2.

reservní fond
Podvod. Ohlaste policii jako trestný čin podvodu a trestný čin útisku. Rezervní fond by mohla účetní jednnotka naplňovat jedině z vlastních zdrojů, tedy např. z úroků na bankovním účtu, z přijatých pokut, z prodeje či pronájmu vlastního majetku. SVJ nemá právo tahat peníze z vlastníků jednotek; příspěvky od vlastníků jsou v účetnictví cizími zdroji účetní jednotky.

Nechte si předložit účetní knihy zda skutečně SVJ tvoří v účetnictví rezervu a na jaký účel ji tvoří. Nechte si předložit písemná a schválená pravidla pro tvorbu a čerpání rezervního fondu. Pokud SVJ neprokáže existenci rezervního fondu a pravidel, pak nabonzovat policii a finančnímu úřadu (neřádně vedené účetnictví, porušení právních předpisů). 

nájem pozemku
Podvod. Ohlaste policii jako trestný čin podvodu a trestný čin útisku. Pokud SVJ si pronajímá pozemek pro účely správy domu, pak tento náklad je už obsažen ve Vašich příspěvcích na správu domu a pozemku. Pokud si pronajímá pozemek pro účely vlastní správy (o čemž pochybuji), pak tento náklad je už obsažen ve Vašich příspěvcích na vlastní správu SVJ podle § 1180 odst. 2.

Justitianus

Vložil Pojištěný (bez ověření), 30. Červenec 2022 - 7:27

Pane Justitiane,

odkud plyne, že příspěvky na pojištění domu nejsou zahrnuty v příspěvcích na správu domu, jak uvádíte, a účetně se tak vybírají a vykazují odděleně? Pro povinnost vlastníka jednotky hradit příspěvky na pojištění domu nenacházím zákonnou oporu.

Vložil Justitianus, 30. Červenec 2022 - 8:01
  • Pojištěný (bez ověření) napsal: „Pro povinnost vlastníka jednotky hradit příspěvky na pojištění domu nenacházím zákonnou oporu.“

Já taky nenacházím žádnou zákonnou oporu. Jsem rád, že se naprosto shodneme.

Justitianus

Vložil Pojištěný (bez ověření), 30. Červenec 2022 - 19:10

Pane Justitiane,

ano, shodneme se, že pro povinnost vlastníka jednotky hradit příspěvky na pojištění domu nenacházíme zákonnou oporu.

Přesto tvrdíte, že je zde povinnost vlastníka jednotky příspěvky na pojištění domu hradit. Nerozumím.

Vložil petrsv, 29. Červenec 2022 - 7:14

Nechápu, proč se ptáte tady. Takovýto dotaz směřujte ke statutárnímu orgánu SVJ.

Vložil Ujasňovač (bez ověření), 28. Červenec 2022 - 20:27

„…označeny poněkud jinak než v zákoně. Potud v pořádku, v souladu s právem a jsem ochotna hradit…“

Jste-li ochotna platit – PLAŤTE až se z Vás bude kouřit! Culpa lata dolo proxima est. 


Ostatní bez doložení stanov, prohlášení, usnesení a zápisů výborových syčáků nelze posoudit zde v Justiciánově hřišti, ale zajděte za advokátem. (okresní město: 3–4.000 Kč/hod „právní analýzy“ a výsledkem bude tak 2-stránky bezobsažných keců na advokátsky hlavičkovaném papíře)

Doložte sem kopie všech Vám dostupných dokumentů a můžeme to zkoumat dál.

Vložil Petr, 29. Červenec 2022 - 8:12

Zkuste získat vysvětlení písemně (emailem) od osoby pověřené správou (SVJ zastoupené statutáry) nebo od osoby se kterou osoba pověřená uzavřela smlouvu o účetnictví.

VY MÁTE NĚJAKÝ PRONAJATÝ POZEMEK ? Viz položka „nájem pozemku“

Vložil Hubert (bez ověření), 30. Červenec 2022 - 21:48

Ta osoba tam nebydli a nechodi na schuze ??? … a chyta rozumy tady ?

Normalni clovek by zasel za predsedou a zeptal se.

Jinak jsem videl i SVJ kde pozemek byl v pronajmu .. tj nebyl soucasti prevodu, protoze se to nekterym lidem pri privatizaci zdalo hodne penez.

Tak ted je to urcite za vic.

Vložil Justitianus, 31. Červenec 2022 - 10:33

Huberte, je docela dobře možné, že SVJ je nájemcem cizího pozemku pro účely správy domu. Ale v tom případě je toto nájemné součástí nákladů na správu domu!
Po tazatelce se požaduje aby platila dvakrát na tentýž účel. A takových položek je tam víc. Neschopní statutáři.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".