Vložil Justitianus, 10. Květen 2022 - 21:50
  • Leape se táže: „Proč musí příjemce služeb dostávat měsíčně odečty, které si může na IRTN u každého radiátoru přečíst 365× za rok ?“
Pane Levape, Váš dotaz je zajímavý. Dokonce velmi zajímavý. Odpověď je překavpivě jednoduchá: Nikoliv. Příjemce služeb tyto informace dostávat nemusí. Může je odmítnout.

Žádný celostátně účinný právní předpis neukládá příjemci služby povinnost strpět doručování nějakých nepotřebných informací, které si neobjednal.

Neexistuje ani povinnost příjemce služby za takové nevyžádané informace platit.


Podle § 8a nárhu novely zákona č. 67/2013 Sb. platí, že doručování informací o zjištěné spotřebě tepla není součástí služby „vytápění“. Také bude platit, že doručování informací o spotřebě společně připravované teplé vody není součástí služby „centralizované poskytování teplé vody“.

K tomu viz § 8a odst. 4 návrhu novely: Nejedná se vůbec o náklad na služby! Takže se nejedná ani o součást těchto dvou služeb, ani o dvě jiné samostatné služby spojené s užíváním bytů. Zákon to výslovně vylučuje.

Z uvedeného plyne, že doručování měsíčních informací o spotřebě bude v SVJ speciální činností, jakýmsi zbytečným informačním servisem, který bude poskytován pouze těm kdo si tento servis předplatili a přejí si tyto zbytečné informace odebírat. Nelze však tento (placený) servis vnutit tomu, kdo o něj nemá zájem. Rozhodování o tomto informačním servisu je zcela mimo rozhodování společenství o službách spojených s užíváním bytů podle zákona č. 67/2013 Sb..

Poskytovatel služeb má sice povinnost tento servis nabízet, ale příjemce služeb nemá povinnost ty informace odebírat. Je to stejné jako kdyby Vám SVJ vnucovalo, že MUSÍTE odebírat noviny Rudé Právo (roční předplatné 301 čísel, pondělí až sobota, cena tištěné verze 6666 Kč, elektronická verze 5000 Kč).

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Článek 2
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Článek 11
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.