Vložil páčko (bez ověření), 28. Říjen 2021 - 13:34

Ach bóže, kdybych chtěl další otázky, jdu za nějakým tříletým dítětem. Evidentně se neorientujete v základních právních předpisech, ale chytrýho budete dělat.

Takže, v § 10 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. se píše:
(1) Pro účely správy domu a pozemku je osoba odpovědná za správu domu a pozemku oprávněna sjednávat smlouvy týkající se zejména

a, zajištění činností spojených se správou domu a pozemku,

b, zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele pří­mo,

c, pojištění domu

a v §11 Osoba odpovědná za správu domu a pozemku je oprávněna, určí-li tak shromáždění vlastníků jednotek, uzavřít nebo měnit smlouvu s osobou, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku. (pozn. páčko = externí správce)

Z toho je zcela zřejmý, že pojištění ani externí správa nejsou činností spojenou se správou domu a pozemku, protože by jinak pro ně nemusel být extra bod nebo paragraf a stačil by §10/1/a.

Podle §1200/2 NOZ platného od roku 2014 do 30.6.2020 Stanovy obsahují alespoň: g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek. 

Zákon 163/2020 Sb., Čl. II Přechodná ustanovení, 1. Jestliže se vlastníci jednotek odchýlili ujednáním stanov upravujícím poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku od § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se toto ujednání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za součást prohlášení. 

Pokud tedy jsou pravidla v Prohlášení a SVJ je změnilo na základě §1200/2/g Stanovami, automaticky skočily do Prohlášení a dál by je mělo jít měnit změnou Prohlášení. Kvóra jsou v zákoně jasně. Stanovy je můžou zpřísnit. Pro domy s vlastníkem neplatí oddíl Bytové spoluvlastnictví a nemá to co dělat na tomto portále.

Pokud pravidla v Prohlášení nejsou, platí asi § 1191/1 NOZ: Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí určená v prohlášení; bylo-li založeno společenství vlastníků a nejsou-li v prohlášení určena tato pravidla, použijí se na správu pravidla obsažená ve stanovách.

Podle usnesení Nejvyššího soudu 26 Cdo 4237/2018: S odkazem na ustanovení § 3041 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), pak uvedl, že právní povaha společenství vlastníků se řídí ode dne jeho účinnosti (tj. od 1. 1. 2014) jeho ustanoveními bez ohledu na to, kdy vzniklo a zda již podstoupilo transformaci svých vnitřních právních poměrů. 

Ještě něco potřebujete vědět?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.