Vložil Justitianus, 9. Září 2021 - 17:06

Varuji: opatření Ministerstva zdravotnictví nehledejte na webu vlády!!!

Text na webu vlády neodpovídá autentickému znění Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021–23/MIN/KAN ze dne 26. srpna 2021. Mimo jiné na webu vlády byste marně hledali označení bodu I/16, který je v textu Mimořádného opatření odkazován více než šedesátkrát.

Plné znění opatření je na adrese Ministerstva jako PDF: https://www.mzcr.cz/…odvolani.pdf.


Pro naše účely je zajímavá zejména výjimka pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu. Shromáždění SVJ je nepochybně pravidelnou aktivitou (jedenkrát ročně) a v neměnném kolektivu (vlastníci a statutáři). Mimořádné opatření k tomu uvádí:

„… pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní (…)“.

Není tedy nutné shánět nový antigenní test, pokud jste byl otestován v době předchozích 7 dnů. Ostatně pro tyto účely poslouží přímo na místě i rychlý antigenní test (RAT), určený pro samotestování laickou osobou. Otestovat se musíte před tím, než budete vpuštěni do místnosti kde se má konat shromáždění. Jiné možnosti jak se dostat na shromáždění jsou popsány v bodu I/16 Mimořádného opatření MZd (viz str. 8 a 9): je třeba prokázat splnění podmínky pro vstup některým z tam uvedených způsobů.

Podotýkám, že náklad na sady rychlých antigenních testů lze zahrnout do nákladů SVJ spojených s pořádáním shromáždění.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.