Shromáždění/členská schůze, COVID a přípisy Mgr. et Mgr., MHA

Vložil Pavel, 9. Září 2021 - 14:34 ::

Poslední pravidla, mj. pro konání shromáždění nebo členských schůzí, jsou uvedena na:

https://www.vlada.cz/…lati-180234/#…

Nicméně je potřeba k uvedeným informacím přistupovat velmi obezřetně.

1)Ministerstvo zdravotnictví je může kdykoliv změnit. V minulosti byly termíny změn v hodinách, nyní jsou již v jednotkách dní. Poslední změna k 1.9.2021 byla z 26.8.2021.

2)Do opatření MZd často zasahují soudy. Poslední jsem zaznamenal NSS 9 Ao 13/2021 z 2.9.2021. Ale od toho dne jsem další nehledal, jsou jich celkem desítky.

3)Na zpracování osobních údajů se vztahuje GDPR. Podle toho, jak bude SVJ postupovat, může se stát zpracovatelem údajů o zdravotním stavu, bude vést záznamy o činnostech zpracování atd.

Ale k vlastnímu zasedání orgánů právnických osob. Pro zasedání orgánu právnických osob nad 20 osob je stanoven postup v čl. I/15 a čl. I/16.

Pokud se nedodrží postup podle výše uvedeného, tak lze uložit pokutu do 3 mil. Kč podle § 92n/3/a zákona 258/2000 Sb.

Hezký den!

  • Koronavir
  • shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Oana (bez ověření), 9. Září 2021 - 16:25

„Podle toho, jak bude SVJ postupovat, může se stát zpracovatelem údajů o zdravotním stavu, bude vést záznamy o činnostech zpracování atd.“

To se legálně stát nemůže. Zdravotnické služby poskytuje a záznamy o zdravotním stavu vede pouze poskytovatel zdravotních služeb. Činnost SVJ je ze zákona omezena na správu domu a pozemku, do které uvedené činnosti nespadají.

Pokud se domníváte opak, uveďte pro svůj názor právní oporu.

Vložil Pavel, 10. Září 2021 - 5:45

Oano,

GDPR je unijní předpis a k jeho výkladu obecně nelze použít národní předpisy.

Co je údaj o zdravotním stavu je definováno zejména v bodě 35 odůvodnění a článku 4/15 GDPR.

Domnívám se, že informace o tom, zda někdo prodělal COVID, zda je očkovaný nebo zda je pozitivní/negativní na test je údaj o zdravotním stavu.

Vycházím z této literatury:

http://www.portalsvj.cz/…r-literatura

Pokud se domníváte opak, uveďte pro svůj názor právní oporu.

Hezký den!

Pavel

Vložil Oana (bez ověření), 10. Září 2021 - 6:05

„informace o tom, zda někdo prodělal COVID, zda je očkovaný nebo zda je pozitivní/negativní na test je údaj o zdravotním stavu.“ (Vložil Pavel, 10. Září 2021 – 5:45)

Jistěže. Právě proto jsem se ptala, odkud soudíte, že SVJ může požadovat a uchovávat údaje o zdravotním stavu.

Vložil Pavel, 10. Září 2021 - 6:45

Oano,

podle čl./15/b:

„provozovateli se nařizuje u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,“

Provozovatel, tj. SVJ, nejenom může, ale dokonce musí požadovat údaje o zdravotním stavu. A účastník je povinen údaje prokázat.

Zpracováním informací podle GDPR je již pouhé „použití“ osobního údaje. A SVJ „použije“ osobní údaj o zdravotním stavu při ne/umožnění vstupu na shromáždění.

Proto se zmiňuji o GDPR.

Hezký den!

Pavel

Vložil Justitianus, 9. Září 2021 - 17:06

Varuji: opatření Ministerstva zdravotnictví nehledejte na webu vlády!!!

Text na webu vlády neodpovídá autentickému znění Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021–23/MIN/KAN ze dne 26. srpna 2021. Mimo jiné na webu vlády byste marně hledali označení bodu I/16, který je v textu Mimořádného opatření odkazován více než šedesátkrát.

Plné znění opatření je na adrese Ministerstva jako PDF: https://www.mzcr.cz/…odvolani.pdf.


Pro naše účely je zajímavá zejména výjimka pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu. Shromáždění SVJ je nepochybně pravidelnou aktivitou (jedenkrát ročně) a v neměnném kolektivu (vlastníci a statutáři). Mimořádné opatření k tomu uvádí:

„… pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní (…)“.

Není tedy nutné shánět nový antigenní test, pokud jste byl otestován v době předchozích 7 dnů. Ostatně pro tyto účely poslouží přímo na místě i rychlý antigenní test (RAT), určený pro samotestování laickou osobou. Otestovat se musíte před tím, než budete vpuštěni do místnosti kde se má konat shromáždění. Jiné možnosti jak se dostat na shromáždění jsou popsány v bodu I/16 Mimořádného opatření MZd (viz str. 8 a 9): je třeba prokázat splnění podmínky pro vstup některým z tam uvedených způsobů.

Podotýkám, že náklad na sady rychlých antigenních testů lze zahrnout do nákladů SVJ spojených s pořádáním shromáždění.

Justitianus

Vložil Pavel, 10. Září 2021 - 6:45

Justitiáne,

1)není pravda, že by odkaz

https://www.vlada.cz/…lati-180234/#…

neobsahoval č. I/16. Stačí se podívat za čl. I/15

2)kdo chce úplné znění mimořádného opatření včetně odůvodnění stačí aby ťuknul na proklik: Ministerstvo zdravotnictví nařizuje

3)nedomnívám se, že by na shromáždění SVJ šlo aplikovat Vámi uváděnou výjimku:

„… pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní (…)“.

U shromáždění, kterých se účastním, není neměnný kolektiv. Vždy se ho účastní nějaký nový vlastník, přijde někdo, kdo nebyl na minulém shromáždění atd.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".