Vložil 32812, 23. Červenec 2021 - 13:26

Já Vám tedy nevím, ale otevřel jste si onu ČSN 73 6058?

3.1.3 parkovací stání plocha určená k odstavení nebo parkování jednoho vozidla; technické řešení parkovacích a odstavných ploch je shodné, proto se v dalším textu normy používá pouze pojem parkovací stání

3.1.6 hromadná garáž objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo parkování vozidel a má více než tři stání; stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace (např. viz obrázek 5), nebo ve více řadách za sebou na celé ploše podlaží, nebo ve více podlažích

Odkud plyne předkládané tvrzení, že „Hromadná garáž = hromadné garáže s garážovými stáními“? Taková definice ve vyhlášce 268/2009 Sb. ani v ČSN 73 0658 není.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.