Vložil Petr, 15. Červenec 2021 - 14:48

„Komínové těleso je ve vlastnictví SVJ (uvedeno v prohlášení vlastníka)“

Pokud zmiňujete Prohlášení, tak ho zřejmě máte k dispozici nebo ho vám půjčil výbor. Pokud chápu příspěvek Justitiana, tak jste zřejmě chtěla sdělit, že je ve společném vlastnictví.

366/2013 Sb.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÉ ČÁSTI NEMOVITÉ VĚCI

Společné části domu

§ 5

(1) Společnými částmi domu, … jsou zejména

  • komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.