Revize spalinové cesty - odstranění nedostatků

Vložil Masérka (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 11:24 ::

Dobrý den,

mám dotaz týkající se spalinové cesty, resp. odstranění nedostatků zjištěných při revizi spalinové cesty.

Revizní technik při revizi spalinové cesty zjistil nedostatky a určil jejich odstranění. Jsme SVJ a já v bytě topím krbovými kamny s výměníkem. Komínové těleso je ve vlastnictví SVJ (uvedeno v prohlášení vlastníka).

Zajímá mě, kdo má odstranit nedostatky zjištěné revizním technikem? SVJ? Jak mám postupovat? Zprávu o revizi předám předsedovi SVJ a jeho úkolem bude zajistit odstranění zjištěných nedostatků? Nebo si to mám zjistit sama? A financování půjde z fondu oprav SVJ nebo kdo to bude platit?

Také se chci zeptat, zda je SVJ povinno zajistit odstranění nedostatků do začátku topné sezóny? Krbová kamna jsou pro mě jediným zdrojem vytápění v bytě. Abych nezůstala bez zdroje tepla… Je nějaká opora pro mě v zákoně?

Předem děkuji za odpověď!

  • revize

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Taky Člen (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 18:40

„Krbová kamna jsou pro mě jediným zdrojem vytápění v bytě.“

Možná by pomohlo, kdyby jste nám napsala, zda nejste třeba sama, kdo ten „společný komín“ užívá. Pokud ano, tak máte zřejmě „smolíka“ a ty náklady na revizi/závadu si budete muset z SVJ vyříkat/vytřískat sama. Jak stojí v PV, komín je společný a tudíž o jeho správnou funkci se musejí postarat statutáři a zaplatit to ze společných peněz!

Vložil Justitianus, 15. Červenec 2021 - 13:50

Informace kterou uvádíte je nesprávná. Komínové těleso není ve vlastnictví SVJ. Uveďte prosím (citujte) co o komínových tělesech a spalinových cestách je uvedeno v prohlášení vlastníka budovy. Teprve pak bude možné dát Vám nějakou použitelnou radu.

Zejména bychom ocenili informaci zda komínové těleso je společnou částí která je společná všem, nebo je společná vlastníkům jen některých jednotek (§ 4 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb.). Případně zda se jedná o společnou část vyhrazenou k výlučném užívání vlastníka jednotky (§ 1166 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.).

Justitianus

Vložil Masérka (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 17:48

Omlouvám se za špatnou prezentaci – samozřejmě jsem měla na mysli, že komínové těleso není součástí bytu (stejně jako nosné zdivo obvodové i středové včetně ventilačních tělres a také stropní nosné konstrukce), že je ve vlastnictví SVJ byla z mé strany špatná prezentace. Mám u sebe výpis z Prohlášení vlastníka, který jsem získala na KÚ.

Vložil Justitianus, 15. Červenec 2021 - 20:03

Paní Masérko, děkuji za upřesnění. Závady na stavební části komínového tělesa tedy bude odstraňovat SVJ na svůj náklad, ovšem pouze v případě, že jste komínové těleso nepoškodila Vy (například komínovým požárem).

Nevíme od Vás nic o tom kde je závada, zda je například problém v poškozené komínové vložce. Pokud komínová vložka není zmíněna v prohlášení, SVJ může úspěšně namítat že s ní nemá nic společného, že jde o individuální pozdější úpravu a že toto nebude hradit.

Justitianus

Vložil Masérka (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 20:53

Ano, revize byla po žhnutí v komíně. Zjištěné nedostatky, ale tak úplně (podle mého) nevycházejí z toho, že bych něco poničila já. Snad jen v jednom případě, kdy dehtové úsadky v části nad vymetacím otvorem nejsou odstranitelné běžným způsobem, tak to bych možná viděla, že by mohlo jít za mnou. Další zjištěný nedostatek jsou hořlavé hmoty, které jsou blíže než 50mm od pláště komína (opláštění nad střechou a pobití střechy). A poslední nedostatek je, že průduchem komína prochází ve stropě 3.NP ocelová výstuž. Jinak každý byt má možnost využití 3 komínů – snad to vysvětlím správně – v bytě jsou na 3 různých místech 3 komínové sady, vždy každý byt může využít jeden komín. Takže tento jeden komín používám jen já a vedle něj jsou další 2 komíny.

Vložil Justitianus, 16. Červenec 2021 - 4:53

Závěr:

SVJ je na svůj naklad nepochybně povinno odstranit tyto stavební závady komínového tělesa:

  • hořlavé hmoty, které jsou blíže než 50mm od pláště komína
  • ocelová výztuž která zasahuje do komínového tělesa

Dehtové úsady se musí odstranit v rámci pravidelného čistění komínového průduchu. Je třeba k tomu zjistit jaké jsou v domě poskytovány služby spojené s užíváním bytů (zákon č. 67/2013 Sb.).

Pokud SVJ je poskytovatelem služby „čistění komínů“, pak tuto službu zajišťuje SVJ. Náklad na službu se každoročně rozúčtuje podle rozhodnutí SVJ. A pokud snad nebylo přijato takové rozhodnutí, pak se rozúčtuje „provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů“ (§ 5 zákona). Pokud (a) SVJ není poskytovatelem této služby a zároveň (b) komínové průduchy nejsou v prohlášení určeny jako výlučně užívané společné části podle § 1166 občanského zákoníku, pak kontroly a čistění a odstranění dehtu zajišťuje a hradí SVJ z prostředků na správu domu a pozemku.

Justitianus

Vložil Masérka (bez ověření), 16. Červenec 2021 - 5:51

Moc Vám děkuji za odpověď. Snad jsem to pochopila správně – revizní zprávu předám předsedovi a ten zajistí nápravu zjištěných nedostatků.

Co se týká poskytovaných služeb spojených s užíváním bytu v souvislosti s čištěním komínového průduchu, tak nevím, jestli je to někde písemně ustanoveno. Každý rok většinou na srpen předseda objedná kominíka a ten komíny projde a vyčistí a každý si sám uhradí jeho práci. Jestli to chápu dobře, tak je „jedno“, zda je či není SVJ poskytovatelem služby ´čistění komínů´ – objednávku na čistění dehtových úsad zajistí SVJ a pak je „jen“ otázka z čeho se to zaplatí (zda z fondu SVJ nebo event. já sama).

Ještě se zeptám: může SVJ nějak „bojkotovat“ odstranění nedostatků z revizní zprávy nebo je povinnost nedostatky odstranit („bez diskuzí“)?

Vložil Petr, 15. Červenec 2021 - 14:48

„Komínové těleso je ve vlastnictví SVJ (uvedeno v prohlášení vlastníka)“

Pokud zmiňujete Prohlášení, tak ho zřejmě máte k dispozici nebo ho vám půjčil výbor. Pokud chápu příspěvek Justitiana, tak jste zřejmě chtěla sdělit, že je ve společném vlastnictví.

366/2013 Sb.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÉ ČÁSTI NEMOVITÉ VĚCI

Společné části domu

§ 5

(1) Společnými částmi domu, … jsou zejména

  • komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
Vložil Masérka (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 17:50

Ano, prohlášení vlastníka mám k dispozici, tedy výpis části, která se týká mého bytu. A tam stojí, že komínové těleso není součástí bytu.

Vložil Petr, 15. Červenec 2021 - 19:10

Revizní technik při revizi spalinové cesty zjistil nedostatky … 1/ Komínové těleso je ve vlastnictví SVJ (uvedeno v prohlášení vlastníka). 2/ … kdo má odstranit nedostatky zjištěné revizním technikem? SVJ? … Zprávu o revizi předám předsedovi SVJ a jeho úkolem bude zajistit odstranění nedostatků?

  • Nebo si to mám zjistit sama?
  • financování půjde z fondu oprav SVJ nebo kdo to bude platit?

3/ je SVJ povinno zajistit odstranění nedostatků do začátku topné sezóny?

4/ Krbová kamna jsou pro mě jediným zdrojem vytápění v bytě. Je nějaká opora pro mě v zákoně?

  • – – – – – – – – – – – – – – – –

Takže jsem to shrnul

Nevím co máte v PV, tedy zda „Komínové těleso je ve vlastnictví SVJ“ nebo „v části, která se týká mého bytu … stojí, že komínové těleso není součástí bytu“

ad 1/ Možná na tom tak nezáleží, ale komín patří mezi společné části

ad 2/ předseda SVJ nemá zprávu ?

Nedostatky by měl odstranit vlastník. Vlastníkem jsou vlastníci bytů, a ke správě společných částí vzniklo SVJ, a k zastupování má statutáry

ad 3/ termín by měl být ve zprávě uveden

ad 4/ Nevím jak je to v případě, pokud jste si revizi (o které chcete předsedovi podat zprávu) objednala sama

Vložil Masérka (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 21:36

ad 1. V prohlášení vlastníka (mám výpis z KÚ) stojí, že komínové těleso není součástí bytu

ad 2. Revizi jsem objednávala já (tak to bylo domluvené s předsedou) a zprávu dodal revizní technik mně a já ji budu předávat předsedovi SVJ

ad 3. Ano, termín odstranění je uvedený v revizní zprávě. Je tam také napsáno, že spalinová cesta vyhovuje po odstranění nedostatků (Dehtové úsadky v části nad vymetacím otvorem nejsou odstranitelné běžným způsobem. Další nedostatek jsou hořlavé hmoty, které jsou blíže než 50mm od pláště komína (opláštění nad střechou a pobití střechy). A poslední nedostatek je, že průduchem komína prochází ve stropě 3.NP ocelová výstuž.)

ad. 4 Revize nebyla jen tak z mého podnětu. Došlo ke žhnutí sazí v komíně a proto jsme se s předsedou domluvili, že objednám revizi.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".