Vložil Petr, 13. Červenec 2021 - 21:15

To jsem vyčetl zde

www.ceskereality.cz/…u-29110.html

Datum vydání: 25.03.2021 Jak probíhá dědické řízení: Provedeme vás procesem

Jak dědické řízení probíhá?

První krok: Řízení zahajuje notář

Notáře si nelze vybrat. Dědicům je přidělen … .

Druhý krok: Zjištění dědiců

Tento krok je úkolem pro notáře. Jeho úkolem je zjistit, zda existuje závěť či dědická smlouva, případně listina o vydědění.

Pravda je, že jinde vysvětlují průběh řízení trochu jinak

www.mesec.cz/…zeni-prubeh/

22. 11. 2020 – Dědické řízení se může protáhnout. Jak probíhá a kolik zaplatíte notáři?

Prvním krokem, který soud … učiní, je výběr notáře, jenž celé dědické řízení povede.

Předběžné šetření

Obecně není nutné, aby se pozůstalí snažili notáře sami kontaktovat. Kontakt na soudem přiděleného notáře lze najít v rozvrhu řízení o pozůstalostech na stránkách Notářské komory.

… předběžné šetření. K tomu (notář) předvolá osobu obeznámenou s rodinnými a majetkovými poměry zemřelého.

Notář sepíše s „předvolaným“ protokol o předběžném šetření, kde shromáždí všechny dostupné informace o zemřelé osobě, …

Hlavním úkolem notáře je veškeré doložené informace zkontrolovat a ověřit. … Z toho důvodu nahlíží do Evidence právních jednání pro případ smrti, kterou má na starosti Notářská komora ČR. Dále může notář požadovat také rodný a oddací list zesnulé osoby. … okruh dědiců si notář potvrdí v Centrální evidenci obyvatel … Proces zjišťování a ověřování … obvykle trvá 2–3 měsíce. Prodloužit ho může situace, kdy některé údaje není možné jednoduchou cestou dohledat (třeba v případě, že není známo, kde se některý dědic zdržuje) a notář je musí shánět například v zahraničí.

  • – – – – – – – – – – – – – –

K meritu věci, tedy k dotazu Haranky tvrdím, že úkolem SVJ není (pro případ úmrtí, který nastolila Haranka) se zajímat o dědice, ale jen o to aby nebyly promlčeny případné pohledávky vůči zemřelému.

Pokud jde o kontakt na vlastníka (o který má Haranka zájem), tak ten je podstatný spíše pro situaci, kdy např. soused uvedeného vlastníka vytopí apod.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.