Vložil Justitianus, 7. Červenec 2021 - 10:31

Tázale, zjevně nerozumíte textu zákona ani tomu co jsem napsal. Rozlišujte službu „vytápění“ v režimu zákona č. 67/203 Sb. od dodávky zboží „teplo a chlad“ podle přílohy 3a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Musíte si vybrat: Buď SVJ dodává zboží, tedy tepelnou energii podle zákona č. 458/2000 Sb., nebo poskytuje službu spojenou s užíváním bytů. Nemůže to být obojí najednou!

Sazba DPH při výrobě a dodávce „tepla a chladu“ je odlišná od sazby DPH při dodávce služeb spojených s užíváním bytů.

  • Podotýkám, že ze služeb spojených s užíváním bytů patří do druhé snížené sazby daně pouze „odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi“. Viz příloha č. 2a zákona o DPH.
  • Dodávka tepla a chladu není službou spojenou s užíváním bytů. Aby toto plnění mohl spadat do druhé snížené sazby daně, muselo by se jednat skutečně o dodávku tepelné energie přes bytové kalorimetry podle energetického zákona, a to bez jakéhokoliv rozúčtování nákladů podle zákona č. 67/2013 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 269/205 Sb..

Podle § 76 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že (2) dodávat tepelnou energii jiné fyzické nebo právnické osobě lze pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné. Dodavatel tepelné energie je povinen vyúčtovat dodávku tepelné energie v souladu s prováděcím právním předpisem, a dále (3) smlouva o dodávce tepelné energie musí obsahovat pro každé odběrné místo:

  1. výkon, množství, časový průběh odběru tepelné energie a místo předání,
  2. základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky, kterými jsou teplota a tlak,
  3. místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li k poruše měřicího zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování, a dohodu o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením,
  4. cenu tepelné energie stanovenou v místě měření, termíny a způsob platby za odebranou tepelnou energii včetně záloh,
  5. při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa včetně získávání a ověřování vstupních údajů pro toto rozdělování,
  6. v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií nebo teplou vodou objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, způsob rozdělení nákladů mezi ně.

Při dodávce tepelné energie by každý byt byl odběrným místem. SVJ by muselo sjednat smlouvu s každým jednotlivým odběratelem – vlastníkem jednotky. Jakmile ovšem dochází pouze k rozúčtování nákladů mezi příjemce služby (navíc s uplatněním všech vynucených korekcí s limity 80% a 200% podle zákona č. 67/2013 Sb.), pak nejde o dodávku zboží. Jde o poskytovanou službu. U služeb spojených s užíváním bytů nelze (kromě odvádění odpadních vod) uplatnit druhou sníženou sazbu DPH.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.