Vložil Justitianus, 2. Květen 2021 - 6:13
  • Diskutér s hloupou přezdívkou „Kde ty bludy čtete? (bez ověření)“ napsal: „Kde ty bludy čtete, Justi?“

Zřejmě jste duševně zaostalý. Pro osobu s rozumem průměrného člověka jsem to napsal jasně a srozumitelně: Přečtěte si přepravní podmínky kteréhokoliv dopravce (a je jedno, zda to bude městská hromadná doprava, lodi, vlaky, taxíky či letadla). Vy na těch dvou větách snad něčemu nerozumíte? Kterému písmenu, či které mezislovní mezeře jste neporozuměl?

Přepravní řády jednotlivých dopravců jsou soukromoprávními smlouvami. Co je v nich obsaženo o možnosti vyloučit cestujícího z přepravy – to zjistíte jedině četbou konkrétních přepravních řádů.

Celostátně účinný rámcový právní předpis (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu č. 175/2000 Sb.) zmiňuje vyloučení cestujícího z přepravy na více místech. Podle § 3 odst. 4 platí, že přepravní smlouva je splněna i tehdy, jestliže došlo k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou. Podle § 42 odst. 5 obdobně platí, že cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného ani na vrácení zaplacené ceny rezervačního dokladu či příplatku.

Příště pište jen o věcech, o kterých něco víte, Vy blude.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.