Vložil Pamětník (bez ověření), 31. Březen 2021 - 10:42

Zdeno napsal jste:

„To, zda si plochu jednotky pak v budoucnu zvětší (nebo i zmenší… i když to nedává smysl) nemá na již určený spoluvlastnický podíl vliv – stále bude vlastnit stejný „ideální podíl“ na společných částech, ručit stejným podílem za případné závazky a mít stejnou váhu hlasu.“

Nepochopil jste, že já tady vedu spor s Justitianusem o tom, že pokud se změní velikosti podlahových ploch některých jednotek, tak se musí změnit prohlášení vlastníka. To se týká jak případu, kdy se vlastníci rozhodnou, že ponechají spoluvlastnické podíly, i když už nebudou odpovídat poměru podlahových ploch, tak samozřejmě i případu, když se rozhodnou upravit spoluvlastnické podíly, aby nadále odpovídaly poměru podlahových ploch. A to se v uvedeném případě nestalo. Proto je, jak jsem uvedl už výše, prohlášení vadné, protože vymezuje jednotky nesprávným způsobem a lze uplatnit postup podle § 1168 NOZ „Odstranění vady prohlášení“. To ovšem bohužel není pan Justitianus schopen pochopit.

Pokud se vlastnicí totiž rozhodnou, že sploluvlastnické podíly nově už nebudou odpovídat poměru podlahových ploch, mělo by to být zdůvodněno, jinak by měly být stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě viz § 1161 NOZ:

„Neurčí-li se podíly na společných částech se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu nebo jako stejné, platí, že jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.

Ostatně, podlahová plocha bytů patří k povinným náležitostem „prohášení vlastníka“, takže další důvod, proč jejich změna vyžaduje změnu prohlášení vlastníka viz § 1166 (2)

„K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů“

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.