Vložil Petr, 29. Červen 2020 - 19:16

Nevíme, co máte v Prohlášení (vlastníka). K okopírování (pokud jste se o něj ještě nikdy nezajímala !) a pokud vám ho výbor neposkytne, je k dispozici na katastru (20 Kč/str a platit hotově, kartou to neberou. Zkopírujte si jen to co potřebujete, ne celé Prohlášení.

NV 366/2013

§ 5

(1) Společnými částmi domu …jsou zejména

  1. balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,

§ 6

Společnými částmi domu jsou dále

NOZ § 1166 (1) Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou alespoň a)

  1. údaje o jednotce, zejména

1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání, 2.určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky, 3.3) K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů

§ 1180 (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku … Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

  • – – – – – – – – – – – – – – – –

Balkony nebývají součástí bytu ale slouží k výlučnému užívání vlastníka příslušného bytu (viz výše).

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.