Příslušenství k balkonům ?

Vložil Elisak, 29. Červen 2020 - 17:45 ::

Dobrý den. Bydlím v SVJ klasickém 4 patrovém paneláku o 14 bytových jednotkách. Tři prostřední byty mají koupený balkon přes společnou chodbu. Můj dotaz zní: Balkonové dveře s oknem patří majitelům balkonů, aneb patří do společného vlastníctví SVJ? U nás se na to názory rozcházejí, prý si majitelé koupili jenom balkon, vstup na něj ne. Děkuji.

  • balkony

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Elisak, 1. Červenec 2020 - 10:31

Děkuji všem za jejích zajímavé příspěvky. U nás začíná nový výbor SVJ, takže začínáme od 0. A žádný z nás není právnik.

Vložil Justitianus, 29. Červen 2020 - 21:44

Balkon nelze koupit!!! Dotaz je tedy nesrozumitelný. Nepodáváte potřebné informace a podáváte nepravdivé informace.

Napřed si přečtěte obsah prohlášení vlastníka. Pak nám sem napište co praví o balkonech, balkonových dveřích a oknech. (Možná je balkon společná část, vyhrazená k výlučnému užívání vlastníkovi určité jednotky.) Teprve pak byste mohla dostat nějakou rozumnou a použitelnou odpověď.

Rady ohledně nařízení vlády č. 366/2013 Sb. můžete v této fázi ignorovat. Rozhodující je vždy obsah prohlášení. Teprve pokud bychom zjistili, že prohlášení je vadné (např. některá část domu v něm chybí), začali bychom se zabývat textem nařízení vlády.

Justitianus

Vložil Elis (bez ověření), 30. Červen 2020 - 10:14

a proč by nešly koupit?

v našem prohlášení vlastníka jsou balkony, na které je vstup jen z bytu, součástí daného bytu a vlastníci daných bytů si je zakoupili.

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 30. Červen 2020 - 10:51

Pokud nemáte ani páru o tom,co je PV,co jsou společné části všech a společné části ve výlučném užívání jen některých vlastníků ,tak tu raději už nic nepište!

Vložil Elis (bez ověření), 30. Červen 2020 - 11:55

vím, co je prohlášení vlastníka. a také umím číst, takže jsem si přečetla v prohlášení vlastníka, že součástí bytové jednotky je balkon. Také jsem si přečetla kupní smlouvu, ve které je napsáno, že součástí bytové jednotky je balkon.

balkon totiž může být součástí jednotky nebo společnou částí nebo společnou částí ve výlučném užívání některých vlastníků. záleží, jak to vymezí konkrétní prohlášení vlastníka.

Vložil Justitianus, 30. Červen 2020 - 12:28

Takže už jste tedy konečně pochopila, že balkon si nikdo nemůže „koupit“. Vlastník si kupuje vždy celou jednotku, nikoliv samostatný balkon. To to trvalo …

Mimochodem, pokud snad jde o dům s jednotkami(1994), pak balkon nemůže být nikdy součástí jednotky. Balkon mohl být označen jako „příslušenství bytu“ podle definice uvedené v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Podle § 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb. platí, že „bytem [je] místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení“. Balkon však není místnost, takže nemůže být podle zákonné definice součástí bytu. To je pojmově vyloučeno.

Podle § 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb. platí, že „jednotkou [je] byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle tohoto zákona.“ Není-li balkon součástí bytu, nemůže být ani součástí jednotky(1994).

Justitianus

Vložil Elis (bez ověření), 30. Červen 2020 - 12:45

tak to jsem ráda, že mi dáváte za pravdu, že balkon si lze koupit.

nerada bych, aby se lidé šli soudit, že prohlášení vlastníka je vadné, protože balkon je součástí jednotky. dopadli by jak ten, který se držel rady od Lake/Justitianus, že nemusí hradit „fond oprav“, protože „fond oprav“ přeci neexistuje, a soudy včetně Ústavního soudu ho za ten formalistický nesmysl, co vymyslel Lake/Justitinaus, vyhodily

Vložil a (bez ověření), 30. Červen 2020 - 12:56

Zcela jistě, že fond oprav v svj neexistuje. Když si ovšem takovu blbost sami schválíte, tak žádný soud vám to vyvracet nebude. Co si schválíte, to máte.

Vložil Justitianus, 30. Červen 2020 - 10:32

Balkon nebylo a není možné „koupit“ ani podle zákona č. 72/1994 Sb., ani podle zákona č. 89/2012 Sb. Tvrdíte tedy opakovaně nesmysly, i když jste na to byl(a) upozorněn(a).

Opakováním nesmyslů zabraňujete tomu, aby Vám někdo dal použitelnou odpověď.

Justitianus

Vložil Elis (bez ověření), 30. Červen 2020 - 12:04

Balkon bylo a je možné „koupit“ i podle zákona č. 72/1994 Sb., i podle zákona č. 89/2012 Sb. Tvrdíte opakovaně nesmysly, i když jste na to byl(a) upozorněna(a).

Opakovanáním nesmyslů zabraňujete tomu, aby Vám někdo dal použitelnou odpověď.

Elis

Vložil NV (bez ověření), 29. Červen 2020 - 18:45

Řešeno v nařízení vlády k bytovému spoluvlastnictví.

Vložil radka2222 (bez ověření), 29. Červen 2020 - 18:10

no oni si asi nekoupili ani balkony. nebo jsou balkony vymezeny v katastru?

Vložil Petr, 29. Červen 2020 - 19:16

Nevíme, co máte v Prohlášení (vlastníka). K okopírování (pokud jste se o něj ještě nikdy nezajímala !) a pokud vám ho výbor neposkytne, je k dispozici na katastru (20 Kč/str a platit hotově, kartou to neberou. Zkopírujte si jen to co potřebujete, ne celé Prohlášení.

NV 366/2013

§ 5

(1) Společnými částmi domu …jsou zejména

  1. balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,

§ 6

Společnými částmi domu jsou dále

NOZ § 1166 (1) Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou alespoň a)

  1. údaje o jednotce, zejména

1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání, 2.určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky, 3.3) K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů

§ 1180 (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku … Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

  • – – – – – – – – – – – – – – – –

Balkony nebývají součástí bytu ale slouží k výlučnému užívání vlastníka příslušného bytu (viz výše).

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".