Vložil Justitianus, 16. Červen 2020 - 7:14
  • Občas se v textech zmatených právníků setkáte s nesmyslným (a irelevantním) argumentem, že prý „… smlouva o pokutě musí mít písemnou formu, což ale hlasování na shromáždění nesplňuje. Takovou smlouvu by musel podepsat se SVJ každý vlastník jednotlivě.“.

To je nepravda hned třikrát.

Za prvé:
Smlouva o pokutě se nesjednává mezi SVJ a jednotlivým vlastníkem jednotky! Sjednává se mezi SVJ a plurálním vlastníkem domu (což jsou všichni vlastníci jednotek dohromady). A tato smlouva má nepochybně písemnou podobu. Nazývá se „stanovy SVJ“.
(Pro pořádek uvádím, že písemná forma pro sjednání pokuty byla předepsána v době účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Ode dne 1. 1. 2014 se však písemná forma nevyžaduje. To je však bezvýznamné, protože písemná forma je u stanov SVJ vždy zachována.)

Za druhé:
Ti popletení právníci zjevně netuší, že nová povinnost (hradit pokuty) samozřejmě nebude zavedena pouhým hlasováním shromáždění! Hlasování je pouze technický postup, kterým se zjišťuje většinová vůle shromáždění. Právním důvodem pro zavedení pokut není toto hlasování, nýbrž obsah stanov, vzešlých z tohoto hlasování. Pouze a jedině stanovy SVJ jsou smlouvou sui generis, která může uložit povinnost hradit pokuty. To je právě ta písemná forma, kterou čeští právníci-popletové marně a zbytečně hledali (ale nenašli, i když ji měli přímo před nosem). Není to žádná raketová věda! On se snad někdo domnívá, že stanovy SVJ nemají písemnou podobu?

Za třetí:
Nemá smysl diskutovat o známé skutečnosti, že stanovy jsou pro vlastníka závazné, i když je nepodepsal „vlastnoručně“. Judikatura je konstantní. Je bezvýznamné zda hlasoval pro, nebo proti, nebo se zdržel hlasování, nebo nebyl na shromáždění vůbec přítomen. Změněné a řádně odhlasované stanovy samozřejmě budou dopadat i na něj! Argument o „vlastnoručním podpisu“ ustanovení stanov o pokutě může uplatnit snad jedině blb, který nerozumí právní problematice spolků a SVJ.

Mnozí právníci nejsou schopni používat to, co mají mezi levým a pravým uchem. Nazývá se to mozek.

Připomenu, že stanovy jsou povinně zveřejněny ve sbírce listin rejstříkového soudu. Jsou tedy přístupné nejen členům SVJ, nýbrž i všem zájemcům o koupi bytu v domě. Nikdo se nemůže vymlouvat, že před koupí jednotky nic nevěděl o stanovách, o pokutách a o dalších povinnostech vlastníka jednotky. Komu se stanovy nelíbí, ten si jednotku v domě nepořídí. A pokud má stávající vlastník problémy s pokutami, nejlepší cetou je zcizit jednotku. Tím se do budoucna bezpečně vyhne jakýmkoliv pokutám ze strany SVJ.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.