Vložil Justitianus, 7. Červen 2020 - 14:22

Já tam nevidím v § 2 písm. g) bod 1. nic o jednotce … V každém případě se zákonodárce „sichruje“ tím § 1 odst. 2, takže vše co platí pro byt se použije i na nebytový prostor – pokud je umístěn v domě s byty. Diskutované ustanovení po novelizaci je tedy třeba (i přes odfláknutou a ledabylou práci zákonodárců) číst takto:

§ 2 Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí (…)
g) osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb
  1. nájemce bytu nebo nebytového prostoru v domě s byty a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě nebo v nebytovém prostoru v domě s byty po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě nebo v nebytovém prostoru v domě s byty po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  3. osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt nebo nebytový prostor v domě s byty, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb, po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

Bydlet „v jednotce“ podle § 2 písm. g) bod 2. je totální pitomost, protože jednotka podle 89/2012 Sb. zahrnuje v sobě kromě bytu i podíl na společných částech domu od střechy po sklep, podíl na pozemku, a podíl na dalších právech a povinnostech.

Mně se to české právo líbí čím dál víc. Kdysi se prodávaly stavebnice počítačů (Didaktik, Maťo) a člověk si to sestavil, spájel a oživil sám. Něco jsme se při tom naučili. Dnes musíme takto dopisovat, přepisovat a opravovat zákony, které schválili po dlouhém a zevrubném jednání naši skvělí a moudří zákonodárci. Budiž jim čest a sláva na věky věků.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.