Vložil Justitianus, 7. Červen 2020 - 8:04

Pane Radime, radujete se, že novela „neumožňuje nahlásit nulu“. V tom Vás musím opravit. Samozřejmě, že umožňuje nahlásit nulu.

  1. Vezměte si developera: v domě vlastní nové (neobsazené) byty, které si drží jako investici. Byt tedy prokazatelně je užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb. Postupuje se tedy podle speciálního § 2 písm. g) bod 3. Které jsou to osoby, které mohou byt užívat? Nikdo takový není, protože developer předal všechny klíče do úschovy svému právníkovi. Developer nahlásí nula osob podle § 2 písm. g) bod 3.
  2. Totéž může udělat kterýkoliv vlastník bytu (i fyzická osoba), jestliže byt je užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb (vlastník má totiž svůj byt jinde, a klíče nikomu dalšímu nepředal). Postačí když byt nechá zapečetit, nebo uloží všechny klíče do úschovy, aby bylo prokazatelné, že byt nemůže nikdo užívat. Vlastník nahlásí nulu podle § 2 písm. g) bod 3.
  3. Dnes je běžné, že vlastník bytu jej „pronajme“ specializované agentuře, která pak do bytu dosazuje své podnájemce. Má to výhodu v tom, že vlastník se nemusí o nic starat, a u podnájemců je snadné se jich zbavit. Podle § 2 písm. g) bod 1. se bude pro účely služeb počítat jen jedna osoba (nájemce), avšak nezapočítají se podnájemci (osm vietnamských trhovců), protože nežijí v bytě s nájemcem.
  4. Jestliže vlastník jednotky přenechá celý svůj byt jiným osobám než nájemci (bezplatné užívání bytu členy rodiny, smlouva o výměnku podle § 2707 – § 2715 NOZ), pak tyto osoby se podle zákona nebudou započítávat. Podle § 2 písm. g) bod 2. se bude počítat jen jedna osoba (vlastník), avšak nezapočítají se ty další osoby, protože nežijí v bytě s vlastníkem.

Naši duševní giganti v parlamentu nejsou schopni stvořit jednoduché a univerzální pravidlo ani pro takovou drobnost, jakou je počet osob pro rozúčtování služeb. A nepovedlo se jim to ani napodruhé.

Novela tedy stále umožňuje nahlásit nižší než skutečný počet. Nebo i nula osob, pokud je příjemce služeb schopen prokázat, že byt nebyl ve zúčtovacím období nikým užíván (ani k zajištění bytových potřeb, ani k jinému účelu). A tak je novelizované znění (opět) zmatečné a nepoužitelné.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.