Vložil Jar (bez ověření), 12. Únor 2020 - 23:52

„Jedná se o novelizaci § 1182, občanského zákoníku, kde se doplňuje nový odstavec 3, který říká: "Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoliv přechodnou.“ Jedná se o to, že pokud právě tam chci provozovat něco takového, jsem povinen to těm ostatním, respektive správci a ten to řekne ostatním spoluvlastníkům, sdělit, aby věděli, že se tam něco podobného dít bude a mohli se nějakým způsobem podle toho zařídit. Samozřejmě pokud se tak dít nebude, bude nutné to vynucovat nějakými jinými prostředky, ale ty prostředky občanské právo zná.

A druhá část, která byla doplněna do zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor v domě s byty, to jest zákon 67/2013, tam dochází zase k doplnění odstavce bodu 3, kde to, co je povinnost nahlásit, jsou osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu, než k zajištění bytových potřeb po dobu v souhrnu přesahující dva měsíce v průběhu zúčtovacího období.

Zase jde o tom, aby v těch případech, kdy dochází k rozúčtování různých společně odebíraných – ať už jsou to popelnice, vody, pokud nemají samostatné vodoměry, a další a další otázky – aby bylo jasné, kolik v tom bytě bydlí osob a aby ty platby, které za nimi jdou, byly opravdu podle toho počtu osob, které tam jsou a ne, že je jeden vlastník, který si tam pravidelně každých 14 dní točí sedm až dvanáct návštěvníků a tváří se vůči těm ostatním – já vůči vám vůbec žádné povinnosti nemám a já se na vás můžu v úplném klidu vykašlat.

Chtěl jsem, aby toto odeznělo na půdě Poslanecké sněmovny, abychom jednak věděli, o čem budeme hlasovat, abychom věděli, že jsme nějaký drobounký krůček směrem, řekněme, k minimálně předcházení těch občanskoprávních sporů v krátkodobém ubytování udělali. Ale že nepochybně tak, jak říkala paní kolegyně Černochová, před námi zbývá ještě veliká cesta, abychom problém platforem vyřešili tak, abychom na jednu stranu respektovali vlastnictví a na druhou stranu respektovali i práva ostatních spoluvlastníků. Děkuji za pozornost.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.