změna zákona :-)

Vložil radka2222 (bez ověření), 12. Únor 2020 - 13:32 ::

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN. (bez ověření), 13. Únor 2020 - 19:15

  Nevíte, jestli jde někde najít schválená verze? Nevím, jestli jen nejsem nepozorný, ale zdá se mi, že někde v procesu vypadla novela § 1179 umožňující pořizování kopií

  Tady ještě nic není https://www.psp.cz/…xt/tiskt.sqw?…

  Vložil TN. (bez ověření), 24. Únor 2020 - 23:30

  Tak na webu PSP to snad ještě není, či co, ale už doputovalo do senátu https://senat.cz/…/94003/78838

  Vložil Radiim. (bez ověření), 13. Únor 2020 - 20:20

  Navržené znění § 1179 bylo schváleno beze změn. Pozměňovací návrhy se § 1179 netýkaly. Bude pár dní trvat než úředníci Sněmovny zapracují schválené pozměňovací návrhy do novely. Až pak se objeví ve Sněmovním tisku č. 411 informace, že „Poslanecká sněmovna postoupila dne … návrh zákona Senátu jako tisk .....“, ve kterém už bude sněmovnou schválené znění novely.

  Původně navržené znění novely najdete pod sněmovním tiskem 411/0

  Pozměňovací návrhy najdete pod sněmovním tiskem 411/4 (schváleny byly všechny).

  Vložil 54321 (bez ověření), 15. Únor 2020 - 5:43

  Našla jsem budoucí znění § 1179: Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů A POŘIZOVAT SI Z NICH VÝPISY, OPISY A KOPIE. Domnívám se, že pokud stanovy toto nezakazovaly, tak se to mohlo i nyní. Je můj názor správný? Jistě některý výbor to zakazoval, stejně jako ten náš. Otázka je, zda nadále může být vybírán poplatek za nahlížení. Ve stanovách máme, že pokud budete nahlížet vícekrát, než jednou ročně, bude hradit za každou započatou hodinu.

  Vložil Laky (bez ověření), 24. Únor 2020 - 23:39

  Odkud tyto stanovy máte kopírované? Myslím že v jednom SVJ máme stejné. Teď mi tu advokát SVJ vyhrožuje, že nesmím kopírovat, vícečetné nahlížení je zpoplatněno a úřední den 1 hodina v měsíci…

  ti zm… si koupili z FO bezpochyby notebook, internet, skener s tiskárnou a mají na to kancelář a berou odměny – je tohle podle Vás v pořádku?

  Vložil Radiim. (bez ověření), 15. Únor 2020 - 12:17

  Napsala jste.

  „Domnívám se, že pokud stanovy toto nezakazovaly, tak se to mohlo i nyní. Je můj názor správný?“

  Ano, je to správný názor. Přesto některé osoby odpovědné za správu a pozemku vlastníkům toto právo upírali. Vysvětluje se to i v DZ:
  „Stávající praxe ukazuje na problém, kdy se vlastník nemůže domoci vydání kopií prokazujících či vyvracejících správnost hospodaření osoby odpovědné za správu domu a pozemku, a to ani na svůj náklad, pokud uvedené oprávnění neplyne přímo ze stanov. Toto právo tak nutně vyžaduje iniciaci soudních sporů, kterým ale lze v budoucnu po zavedení tohoto zpřesnění předejít.“

  Poplatek za nahlížení upravený stanovami lze samozřejmě nadále vybírat. Pravidla ve stanovách by ale neměla hrubě ztěžovat nebo v podstatě vylučovat výkon práva na straně vlastníka.

  Vložil JaVa, 13. Únor 2020 - 19:24

  Zkuste :

  https://www.psp.cz/…xt/tiskt.sqw?…

  Zatím je tam stále v § 1179 toto znění:

  Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil P_V (bez ověření), 12. Únor 2020 - 18:58

  Zrušení předkupního práva spoluvlastníkům je vylití dítěte i s vaničkou. Nechtělo se vymyslet právně vhodný způsob, jak vlastnit parkovací stání, tak se to zrušilo sakum prdum.

  „povinnost vlastníka bytu předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě.“

  „Vlastník bytové jednotky má podle novely nově povinen oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu. Povinnost se bude vztahovat i na úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení.“

  Fajn. A co s tím ten správce může dle zákonné úpravy dělat?

  „Kvůli vyúčtování služeb bude také muset člověk, který používá byt pro ubytovací služby, nahlásit SVJ počet lidí, kteří byt při krátkodobých pronájmech byt užívají.“

  OK, nahlásí nulu, pokud tam nejsou déle než 2 měsíce. Furt se nějak nechce prohlásit, že je to živnost ubytovacích služeb se vším všudy, tedy že vyžaduje zkolaudovanou provozovnu.

  Vložil Jar (bez ověření), 12. Únor 2020 - 23:52

  „Jedná se o novelizaci § 1182, občanského zákoníku, kde se doplňuje nový odstavec 3, který říká: "Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoliv přechodnou.“ Jedná se o to, že pokud právě tam chci provozovat něco takového, jsem povinen to těm ostatním, respektive správci a ten to řekne ostatním spoluvlastníkům, sdělit, aby věděli, že se tam něco podobného dít bude a mohli se nějakým způsobem podle toho zařídit. Samozřejmě pokud se tak dít nebude, bude nutné to vynucovat nějakými jinými prostředky, ale ty prostředky občanské právo zná.

  A druhá část, která byla doplněna do zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor v domě s byty, to jest zákon 67/2013, tam dochází zase k doplnění odstavce bodu 3, kde to, co je povinnost nahlásit, jsou osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu, než k zajištění bytových potřeb po dobu v souhrnu přesahující dva měsíce v průběhu zúčtovacího období.

  Zase jde o tom, aby v těch případech, kdy dochází k rozúčtování různých společně odebíraných – ať už jsou to popelnice, vody, pokud nemají samostatné vodoměry, a další a další otázky – aby bylo jasné, kolik v tom bytě bydlí osob a aby ty platby, které za nimi jdou, byly opravdu podle toho počtu osob, které tam jsou a ne, že je jeden vlastník, který si tam pravidelně každých 14 dní točí sedm až dvanáct návštěvníků a tváří se vůči těm ostatním – já vůči vám vůbec žádné povinnosti nemám a já se na vás můžu v úplném klidu vykašlat.

  Chtěl jsem, aby toto odeznělo na půdě Poslanecké sněmovny, abychom jednak věděli, o čem budeme hlasovat, abychom věděli, že jsme nějaký drobounký krůček směrem, řekněme, k minimálně předcházení těch občanskoprávních sporů v krátkodobém ubytování udělali. Ale že nepochybně tak, jak říkala paní kolegyně Černochová, před námi zbývá ještě veliká cesta, abychom problém platforem vyřešili tak, abychom na jednu stranu respektovali vlastnictví a na druhou stranu respektovali i práva ostatních spoluvlastníků. Děkuji za pozornost.

  Vložil . (bez ověření), 13. Únor 2020 - 0:15

  Můj ty bóže, to jsou zase fantasmagorie.Vidím celé zástupy vlastníků, jak se předhánějí nahlásit osobě odpovědné za správu domu počet osob, které se v bytě střídají a točí. Vždyť vlastníci (někteří a není jich málo) nejsu schoopni nahlásit ani počet osob, které v bytě skutečně pořád bydlí. I to tají, aby ošulili služby. Natož tak nějaké osoby, které se tam střídají. To se to poslancům žvástá, když mají všichni své vlastní vily, domy a jiné haciendy a vůbec netuší, co to obnáší bydlet v bytovém domě, kde je splečenství.

  Vložil předseda pod Krušnohorem (bez ověření), 16. Únor 2020 - 2:10

  hele čmoude, že ty nevíš, že ráno svítá, neznamená že bude celej den tma.

  Varováním pro blbečky by měl být §13 zákona o službách, který SVJééé rádo použije na takovýho čmouda jako jsi ty, pokud nenahlásí změnu v počtu osob. Samozřejmě se dá jako důkaz pro počet osob majících domácnost za nějakými dveřmi dokázat kamerami s obrazem v HD rozlišení a zvukem co sejme i hekání v ložnici (líbilo se mi ve včerejších zprávách, když celníci na odhalení uprchlíků v kamiónu použilo zařízení na vyhledávání lidí zavalených v sutinách … něco na „tlukot srdce“ – u nás by se t dalo použít na přesnou identifikaci osob v bytě a jejich sledování pro účel rozúčtování samozřejmě :)).

  Zcela jiná věc je, zda se ten údaj pro něco použije …

  …třeba my s tím údajem děláme toto: pokud z kamerovýho archivu zjistíme, relevanci pro změnu počtu osob, která se neshoduje s tím, zda náš poddaný odpovídající změnu nahlásil, tak mu vysolíme pokutu, až se podělá (většina rozhodla o pokutě 250 Kč/den pro vybrané neplatiče, a pro ostatní jsme si odsouhlasili 10 Kč/den).

  Vložil taky Kušnohorec (bez ověření), 16. Únor 2020 - 22:52

  Podle stanov SVJ pod SBD Krušnohor se žádná služba nerozúčtovává podle počtu osob, nelze tedy na vlastníky, kteří neoznámí změnu počtu osob pro účely služeb aplikovat § 13 zákona o službách a tedy inkasovat pokutu.

  Ohlašování počtu osob, které mají v bytě domácnost podle NOZ je jiný typ povinnost, jejiž neplnění nelze pokutovat.

  Pokud kamery směřují do bytů, porušujete GDPR.

  Vložil Laky (bez ověření), 25. Únor 2020 - 0:06

  prosím o odkaz, to mě zajímá… je na to už judikát?

  Vložil Laky (bez ověření), 16. Únor 2020 - 11:30

  Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".