Vložil Petr, 3. Prosinec 2019 - 12:21

Jak víte, že ho „téměř nikdo nečetl“ ?

Doplňuji, že si od úřadů zpřístupněné informace může každý najít sám a krom toho, dotaz není nijak nový a leda že by od poslední diskuse došlo k nějaké změně v legislativě nebo že „stanovisko není konečné“.

1/ www.uoou.cz/…1729/p1=1099

2/ www.uoou.cz/…1352/p1=1099

Zveřejňování seznamů dlužníků

3/ www.uoou.cz/…1352/p1=1099

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)

Stránka byla naposledy editována 4. 7. 2016 v 07:37.

4/ www.portalsvj.cz/…zniku-uoou-0

5/ www.svj-pohledavky.cz/…bg6R3hRbNe4/?… 30.5.2016, Uveřejňování dlužníků

Jednou z častých otázek, která se objevují v každodenní praxi fungování SV, je oprávněnost uveřejňování jmen dlužníků, a to

  • jak na nástěnkách ve společných prostorách domu,
  • na internetu
  • či jejich uvedením v rámci schůze shromáždění vlastníků jednotek.

Nejprve je nutné si uvědomit, že jakékoliv nakládání se jménem a příjmením konkrétní fyzické osoby či s jinými jejími údaji, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat, podléhá přísné regulaci na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákon o ochraně osobních údajů přísně omezuje jakékoli nakládání se jménem a příjmením konkrétní fyzické osoby či s jinými…

/Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer/

6/ www.portalsvj.cz/…ni-vlastniku

7/ www.praha-9.eu/…tnici-pravo/

Stanovisko ÚOOÚ: na údaje o dlužnících mají vlastníci právo

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal stanovisko ke zveřejňování citlivých údajů o dlužnících, dlužných částkách a obecně o platební morálce členů SVJ. Informaci zveřejnil server Klaiex*. Toto stanovisko úřadu vydané na dotaz jistého SVJ v Milovicích nabízíme ke stažení (www.praha-9.eu/…dlužníci.pdf).

Shrnuto v bodech:

na informace o tom, jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku a služby související s bydlením, mají vlastníci právo.
údaje o dlužnících, o dluhu či o platební morálce vlastníků nelze bez jejich souhlasu zpřístupnit jiným osobám než oprávněným (ostatním vlastníkům). Není tedy možné je vyvěsit na domovní vývěsce nebo na veřejně přístupné internetové stránce.
Lze je zpřístupnit nebo zveřejnit prostřednictvím zabezpečeného internetu (stránky se zaheslovaným přístupem) nebo na schůzi shromáždění SVJ, příp. v uzavřené obálce na jméno a příjmení konkrétního vlastníka vhozené do jeho poštovní schránky.

*https://klai­ex.webnode.cz/ruz­ne/perly-z-portalu-svj/zverejneni-citlivych-dat-o-dluznicich-na-webu-vyjadreni-uoou/

**www.praha-9.eu/reposito­ry/2010/11/úo­oú-SVJ-dlužníci.pdf Dobrý den, jsme Společenství vlastníků bytů v Milovicích a vytvořili jsme pro vlastníky nové webové stránky, na kterých mají jednotliví vlastníci možnost se přihlásit do speciální chráněné sekce, kde jim budeme zpřístupňovat údaje o jejich platební morálce, vyúčtování, případných dluzích a jejich splácení apod.

… Náš dotaz zní, jestli je možné v takto chráněné sekci (do které mají přístup pouze registrovaní vlastníci našeho domu, a ve které každý vlastník uvidí pouze své vlastní osobní údaje – nikoli osobní údaje ostatních vlastníků) všem registrovaným uživatelům zpřístupnit (tj. zobrazit) informace o dlužnících, konkrétně čísla bytů jednotlivých dlužníků a jejich dlužné částky + informace o tom, co výbor SVJ v jednotlivých případech podniká za účelem jejich vymožení (např. infromace o tom, na jaké dlužníky už byla podána žaloba apod.), aby měli ostatní vlastníci možnost se dozvědět, jak je na tom naše společenství v oblasti dluhů. Domníváme se, že Společenství vlastníků bytů je tvořeno všemi jednotlivými vlastníky, tudíž že každý vlastník je součástí subjektu SVJ. Z toho podle nás vyplývá, že zpřístupňování údajů o platební morálce jednotlivých vlastníků je v podstatězpřís­tupňováním údajů o platební morálce subjektu SVJ. Nejedná se o tedy v podstatě o zpřístupňování osobních údajů třetí osobě, ale o zpřístupňování osobních údajů jednotlivým vlastníkům, kteří jsou součástí daného subjektu. Dohledali jsme také jedno Vaše kladné vyjádření z roku 2006, které se této problematiky týká. Budeme rádi, když nám na náš dotaz odpovíte. S pozdravem, XY xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxx

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 555, fax: 234 665 444 email: posta@uoou.cz, www.uoou.czUOOUX002URE4 Zn. VER-6309/10–2/SEM Vyřizuje: Ing. Milan Ševčík Praha 5. října 2010

Vážený pan Marcel Goliaš [topolova909@sez­nam.cz] Vážený pane, k Vašim dotazům obdrženým dne 4. října 2010 Vám sdělujeme:

… a) Podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů … , je správce povinen přijmout taková opatření, aby … Podle odst. 4 tohoto paragrafu je správce v oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů …

  1. Podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., … je společenství právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popř. … . V dané souvislosti je společenství správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Aby mohl každý vlastník jednotky uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti vyplývající z tohoto zákona má právo na informaci o tom, jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku (podle § 15 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. … V tomto případě se nejedná o předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému subjektu, ke kterému je třeba souhlas. Každý vlastník je subjektem údajů i osobou, která v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přichází u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji a je povinna podle § 15 zákona zachovávat mlčenlivost.

Tomu musí odpovídat i zvolený způsob informování spoluvlastníků. Údaje o dlužné finanční částce na společných nákladech v souvislosti s konkrétní fyzickou osobou jsou osobními údaji ve smyslu zákona.

Pokud tyto budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám (vlastníkům jednotek), jedná se o postup v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zveřejnit nebo zpřístupnit tyto údaje i osobám jiným než oprávněným, např. jejich vyvěšením na domovní vývěsce, ke které mají přístup i osoby jiné než oprávněné, lze pouze se souhlasem subjektů údajů (dlužníků). V praxi bývají předmětné údaje sděleny např. na shromáždění vlastníků jednotek, osobně vlastníkům jednotek, případně vhozením v uzavřené obálce na jméno a příjmení vlastníka jednotky do jeho poštovní schránky.

Jsou-li splněny povinnosti podle § 13 zákona, lze tyto údaje sdělovat vlastníkům jednotek i prostřednictvím zabezpečeného internetu. S pozdravem

Mgr. Ladislav Hejlík v. r. vedoucí oddělení stížností a konzultací

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.