Vložil Justitianus, 1. Srpen 2019 - 14:40

Pane Zděšený člene, děkuji za reakci. Zcela souhlasím s tímto Vaším tvrzením:
„Takže se od ujednání 1180 o míře přispívání na společnou věc nelze odchýlit v neprospěch menšinového vlastníka bez jeho souhlasu.“

Ale zjevně Vám ušlo, že nový nabyvatel jednotky dává svůj bezvýhradný souhlas s poměry v domě právě tím, že DOBROVOLNĚ nabude jednotku v tomto domě. Tím zároveň přistupuje ke všem smlouvám a speciálním ujednáním, která jsou závazná pro vlastníky jednotek.

Kdyby snad předem nesouhlasil, tak si tu jednotku nekoupí, že ano.

Nabytím jednotky dal neodvolatelný souhlas s obsahem Prohlášení vlastníka (které určuje co jsou společné části a jednotky). Dal tím souhlas i s obsahem stanov SVJ (které mohou určovat jak se vlastníci jednotek podílejí na přispívání a které společné části jsou oprávněni užívat výlučně či s ostatními).

Jakmile DOBROVOLNĚ podepíšete jakoukoliv smlouvu jde o závazné právní jednání. Nemůžete se cukat že se Vám ta smlouva vlastně od začátku nelíbí. Nemůžete se vymlouvat že jste si ji ani nepřečetl. Jakmile DOBROVOLNĚ nabudete vlastnictví jednotky, je to totéž. Nemůžete se pak cukat. Nejste slabší stranou: jste lempl, který si ani nezjistil co kupuje a jaké jsou s tím spojeny omezení a povinnosti.

Nejste tedy slabší stranou a nemůžete se dovolávat jakékoliv změny!!!
  • Jste přece svéprávný, nemáte opatrovníka
  • Nenabyl jste jednotku od podnikatele, tedy nejste slabší stranou smlouvy
  • Nikdo Vám nic nezatajil, byl jste si plně vědom do čeho jdete
  • Nikdo Vás nepodvedl (to jest nikdo Vás neuvedl v omyl s cílem sebe nebo jiného obohatit)
  • Všechny relevantní dokumenty (Prohlášení i stanovy) Vám byly veřejně přístupné v rejstříku SVJ a ve sbírce listin Katastrálního úřadu

Od počátku tedy víte (nebo jste si mohl zjistit) jaká budou po koupi jednotky Vaše práva i povinnosti ve vašem novém společenství. Od počátku znáte (nebo jste si mohl zjistit) rozsah společných částí, jejich užívání, rozsah Vaší jednotky a způsob určení výše příspěvků na společné části.

Na co se chcete vymlouvat?

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.