Vložil Andreas (bez ověření), 4. Srpen 2019 - 20:06

Zákon 133/1985 Sb., O požární ochraně

§ 5, (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné … únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie…,

Zákon 183/2006 Sb., Stavební zákon

§ 126, (1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

Vyhláška 23/2008 Sb.,

§ 30(1) Při užívání stavby musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.

Doufám že jsem Vám pomohl. Pokud není řeč ani s předsednictvem, zkuste HZS – státní požární dozor.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.