Vložil Misme, 12. Březen 2019 - 16:10

Klíč (vysvětlení) spatřuji ve větě: Pokud dlužíte pronajímateli bytu splatné zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu, vzniká mu nárok na úrok z prodlení z těchto dlužných záloh za dobu od jejich splatnosti do doby, kdy byly zaplaceny, popřípadě kdy měl pronajímatel provést jejich vyúčtování podle nájemní smlouvy.

Na stanovené zálohy pohlížejte jako na uzavřený smluvní vztah, když zálohy nehradíte, porušujete jednostranně smlouvu a z toho pak plyne sankce.

Vysvětlení v článku rozumím tomu tak, že úrok se promítá jen na každou jednu stanovenou zálohu. Zákon hovoří o měsíčních zálohách, tak bych to počítala takto: lednová záloha má splatnost ke dni DD, po datu splatnosti nabíhá úrok až k datu zaplacení. Totéž v každém následujícím měsíci. To značí, že při soustavném nehrazení záloh dojde k souběhu za jednotlivé měsíce, kde konečný termín končí datem „kdy měl pronajímatel provést jejich vyúčtování“. Nejsem ale účetní, jen ;-) střízlivě uvažující žena bez účetního či právního vzdělání. Je tudíž možné, že zákonodárci a právníci a účetní to mohou vidět jinak.

Další úrok, ale už ne na zálohách, ale na vyúčtování, pak nabíhá po neuhrazení řádně provedeného vyúčtování.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.