Po lobbingu velkých správců z NOZ zmizí per rollam, genialita SČMBD

Vložil TN. (bez ověření), 29. Prosinec 2018 - 16:54 ::

V novele NOZ vypadl § 1210, který je nahrazen tzv. náhradním shromážděním. V zákoně přitom záměrně není výslovně popsán postup při svolání shromáždění, lze tedy předpokládat, že velká SBD budou aplikovat § 10 a hledat analogii u družstev (tedy shromáždění bude neusnášeníschopné, chvíli se čeká a prohlásí se za náhradní).

V čem je výhoda? Vrežimu per rollam podle § 1211 musí být spolu s hlasovacím lístkem doručen i podklad (popř. musí být uveřejněn). Pro vlastníky je tedy per rollam teoreticky výhodnější, protože mají reálně k dispozici podklady (samozřejmě i per rollam lze zmetky z výborů zneužít, jako ostatně všechno, ale pro hlasování per rollam existuje poměrně vstřícná judikatura, narozdíl od žaloby přehlasovaných vlastníků ze schůzí, jsou soudy pro hlasování per rollam zatím přísnější a velmi často žalobcům vyhoví, pokud byla porušena procedura hlasování, typicky právě pokud nebyly připojeny podklady, nebo hlasovací lístek neobsahoval úplné znění usnesení).

Naopak podle § 1207 nemusí být k pozvánce na schůzi podklady připojeny, svolavatel pouze musí umožnit se se s nimi „seznámit“ – a zde je kámen úrazu, povinnost seznámit je totiž fiktivní. Velká SBD si toto ustanovení vyložila tak, že podklady vůbec nemusí předem existovat, stačí je přinést na samotnou schůzi, kde nechají kolovat jeden papír (např. účetní závěrku, zprávu o hospodaření, porovnání nabídek úvěru, stanovy, domovní řád), popř. prostě podklad vůbec není a v případě podané žaloby u soudu někdo z loajálních babiček vždy dosvědčí, že „na stole nějaké papíry ležely“.

Pro velké správce je tedy výhodnější konat schůze (nemusí připravovat žádné podklady, protože zákon jim to neukládá, narozdíl od situace per rollam, kde je v § 1211 výslovný příkaz podklady doručit či uveřejnit). Protože ale schůze bývají neusnášeníschopné, musejí svolávat per rollam (a to je proti jejich obchodním zájmům), podařilo se jim do NOZ propašovat „náhradní schůzi“ a naopak zrušit per rollam.

Geniální, že?

Možnost per rollam v NOZ zůstává pouze pro případy, kdy per rollam výslovně připustí stanovy. Desítky tisíc SVJ přitom dosud nemá přizpůsobené stanovy, per rollam tedy nemohou uplatnit.

Existují SVJ, která jsou paralyzovaná (polovybydlené paneláky v severních Čechách, severní Moravě, ale kupodivu i menší domy v Praze). Díky lobbistickému zásahu velkých SBD se z toho už nedostanou.

Za návrhem stojí zástupci SČMBD/DMS JUDr. Novotný a mgr. Kroh, kteří poskytují služby tzv. profesionálních předsedů.

Novela NOZ jim umožní pokojné vysávání bankovních účtů SVJ.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.