Vložil anon1234 (bez ověření), 19. Prosinec 2018 - 18:35

aplikace § 1209 NOZ na vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění je v rozporu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

Čl. 6 odst. 1 Úmluvy věta první zní Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích neobo o oprávěnosti jakéhkoli trestního obvinění proti němu. Občanským závazkem je zde povinnost plynoucí z usnesení shromáždění SVJ. Dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy má každý právo, aby soud rozhodl o jeho občanském závazku. Proto není možné, aby soud řekl, že „to není důležité“ a nebude se věcí zabývat, toto je porušením čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Podrobně je to vysvětleno právě ve věcech Kohlhofer, Minarik, Solaris a spol. vs ČR.

Ostatně ČR pro absenci soudního přezkumu prohrála u ESLP např. ve věci Kilian vs CR (48309/99 z 7.12.2004 – porušení čl. 6 odst. 1 Ú pro absenci správního soudnictví) či ve věci Stefanec vs CR (7615/01 z 18.7.2006 – porušení čl. 6 odst. 1 Ú pro absenci soudního přezkumu u určitého druhu přestupku).

aplikace § 1209 NOZ na vyslovení neplatnosti u SVJ je v rozporu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy. na vyslovení neplatnosti u SVJ se použije § 1221 a 258 a násl. NOZ, což je v souladu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

selským rozumem, přišlo by vám normální, aby vám soud v právním státě řekl, že zamítá vaši žalobu na 100 Kč, protože 100 Kč je bagatelní částka, proto není dán důležitý důvod, aby soud o tak malé částce rozhodoval?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.