Vložil Zdenek 22, 4. Únor 2017 - 9:01

Pane x, když odkazujete na § 1/2 NOZ, musíte ho dát do souvislosti s § 978:

Od ustanovení této části (třetí část – absolutní majetková práva) se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon.

Tomuto ustanovení rozumím přesně tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě:

Konečně se navrhuje jasně vyjádřit zásadní kogentnost úpravy práv věcných i práva dědického a stanovit, že od ustanovení druhé části zákona se lze s účinky vůči třetím osobám odchýlit jen, připouští-li to zákon. Jakkoli tedy např. ustanovení o vlastnickém právu upravují podrobně sousedská práva, nebrání sousedům v odlišných ujednáních – ta ovšem budou zavazovat jen kontrahenty a nedotknou se třetích osob (ledaže ujednání získá svou věcněprávní podobu, např. jako služebnost). Rovněž to je pravidlo uznávané v teorii i v soudní praxi již dnes.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.