Vložil lake, 31. Říjen 2015 - 7:53

Ano, o tom zde píšu od začátku a velmi podrobně. Nemusíte to po mně opakovat.

Jestliže je v katastru zapsáno zástavní právo na jednotce ve prospěch SVJ, pak Společenství je povinno k tomu vystavit potvrzení o výši zůstatku dluhu, jištěného zástavním právem. A převodce s nabyvatelem se mohou na základě toho papíru začít spolu domlouvat zda odmítnou či neodmítnou přechod dluhu na nabyvatele.

Se zřízením zástavního práva na jednotce ve prospěch SVJ zákonodárce výslovně počítá:

  • v ZoVB je to výslovně upraveno hned na třech místech: v § 9 odst. 2, § 11 odst. 4 a § 15 odst. 3.
  • V NOZ je to pro spoluvlastnictví výslovně upraveno v § 1133, pro bytové spoluvlastnictví v § 1208 písm. g, a pro přídatné spoluvlastnictví v § 1227 NOZ.

V ZoVB je k tomu výslovně uvedeno, že zástavní právo má sloužit „k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu.“.

V NOZ se uvádí, že zřízené zástavní právo má sloužit „…  k zajištění peněžité pohledávky vzniklé při zlepšení společné věci nebo při její obnově“.

SVJ v domě žalovaného však tuto zákonnou možnost nevyužilo a zástavní právo nezřídilo. Nemůže se tedy dodatečně domáhat neexistujícího přechodu zajištěných dluhů na nabyvatele jednotky. Podmínky pro přechod dluhu podle § 1888 odst. 2 totiž splněny nejsou. Splněny nejsou ani zákonné podmínky k převzetí dluhu nabyvatelem se souhlasem věřitele, podle § 1888 odst. 1 NOZ.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.