Vložil M.Říhová (bez ověření), 4. Květen 2015 - 19:52

Pane lake, neberte, prosím, moji odpověď jako protiargument, Vaše odpovědi jsou pro mne vždycky poučné, spíš jsem se pousmála, když žádný právní předpis nestanoví, co to znamená mít domácnost, tak nebudete NIKDY takový údaj nikomu sdělovat. Vím že jste to myslel k první větě, ale na první přečtení… Dopátrat se v NOZ odpovědi na téměř cokoliv, musí se hledat a hledat, viz paragrafy, týkající se SVJ. Wikipedie – Domácnost v českém soukromém právu Podle § 115 dřívějšího občanského zákoníku, platného do roku 2014, byla domácnost tvořena fyzickými osobami, které spolu trvale žily a společně hradily náklady na své potřeby. Nový občanský zákoník domácnost výslovně nedefinuje. Užívá však pojmu rodinná domácnost (např. § 690 a násl.), přičemž je tím myšleno společné obydlí dané rodiny (§ 743). Podle důvodové zprávy nejsou „rodina“ ani „domácnost“ subjekty práva, přesto jde o pojmy zaužívané a jednoznačně chápané, s nimiž právní řád běžně pracuje.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.