Vložil lake, 2. Březen 2015 - 16:31

Pane AsiTak, nepotřebujete mít podepsané žádné smlouvy o splátkovém kalendáři. Nezajímá Vás ani zda se změní vlastník jednotky před zahájením akce. Praktické problémy o kterých píšete neexistují.

Máte mít v první řadě schválenou Reserve Study. Z ní bude patrné z čeho SVJ uhradí celou akci a jak vyřeší své cashflow (zda na to bude v daném okamžiku mít prostředky). Právě o tom je přece hlasování! Nehlasuje se pouze zda oprava ano či ne. Hlasuje se zároveň o zdrojích financování a o vyřešení cashflow právnické osoby.

Hlasovat pouze o akci samé je naivita: Jako kdyby si Pepíček s Mařenkou naplánovali, že si koupí auto, ale zapomněli by že to musí taky někdo z něčeho zaplatit.

Ve vztahu k vlastníkům nepůjde o smlouvy ohledně splácení nějakého úvěru. Půjde o smlouvu o úhradě příspěvku vlastníka jednotky ve splátkách. Ten, kdo takovou smlouvu podepíše, bude mít možnost splácet dlouhodobě (ovšem vyšší částku, protože SVJ si na tuto speciální finanční službu bude muset půjčit u banky a to něco stojí).

Nu, a ti kdo nejsou ochotni podepsat smlouvu o splátkovém kalendáři, dostanou od SVJ po vyfakturování akce výzvu k úhradě celé částky do 10 dnů. Pokud neuhradí, bude nejspíše následovat předžalobní výzva, soud a exekuce na bankovní účet dlužníka, na jeho příjmy, či na jeho byt. Naprosto standardní postup.

Je to tak jednoduché: Skutečně nikdo nemusí přistoupit na splátkový kalendář. Ale zaplatit musí každý, kdo byl vlastníkem jednotky v okamžiku hlasování (den vzniku závazku) případně v okamžiku převzetí díla společenstvím (den vzniku dluhu).

lake

Souhlasím s panem Pavlem, že jediným praktickým řešením by byla změna § 1186: zrušit nesmyslné ručení převodce za dluhy, které přešly, a zavést povinný přechod všech dluhů převodce na nabyvatele.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.