Vložil lake, 14. Únor 2015 - 17:38

Neexistuje žádný právní důvod, abyste do stanov SVJ(2000) přebírali cokoliv z části NOZ o přídatném spoluvlastnictví, o společenství jmění, ani z části o bytovém spoluvlastnictví.

Část o bytovém spoluvlastnictví v NOZ se týká pouze jednotek(2012) vzniklých rozdělením budovy od dne 1.1.2014. Týká se pouze vlastníků takto vzniklých jednotek(2012). Týká se pouze právnických osob SVJ(2012) vzniklých od 1.1.2014 podle NOZ. Právnických osob SVJ(2000) se toto vše nijak netýká; NOZ neobsahuje žádné ustanovení, které by jakkoliv spojovalo právnické osoby podle ZoVB s právnickými osobami podle ustanovení NOZ o bytovém spoluvlastnictví.

Vhodné (nikoliv povinné) je použít do vašich stanov některé části NOZ, které se vám jeví praktické. Co to bude – to je na vás:

  • Například z části o přídatném spoluvlastnictví bych do stanov převzal část o způsobu stanovení záloh na běžnou správu společné věci (§ 1235).
  • Obecná ustanovení o spoluvlastnictví od § 1127 obsahují podrobný a rozumný způsob rozhodování o společných částech a o obraně vlastníka proti takovým rozhodnutím.
  • Ve stanovách se může objevit právo vlastníka jednotky na informace a nahlížení do dokumentů.
  • Způsob hlasování per rollam.
  • Povinnost spoluvlastníků jednotky písemně oznámit osobu, která bude vykonávat práva vlastníka jednotky na shromážděních a vůči SVJ(2000).
  • Zkrácení lhůty pro soudní napadnutí rozhodnutí shromáždění z 6 měsíců (ZoVB) na 3 měsíce (NOZ).
  • atd.

Dodržte ustanovení NOZ o právnických osobách (od § 118 do § 209) a ustanovení zákona o veřejných rejstřících. V tom ostatním je to opravdu jen na vás, jak si stanovy upravíte.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.