Vložil lake, 31. Červenec 2014 - 13:36

Pane Vložil, nositelem práv a povinností podle českého právního řádu může být pouze osoba. Právně jednat může pouze osoba. Máte-li skupinu osob, ta by musela napřed vytvořit korporaci (spolek) a pak by práva a povinnosti nohla nabývat tato právnická osoba. Výjimky by musel stanovit zákon výslovně.

Je tedy vyloučeno, aby tři spoluvlastníci byli dohromady jedním členem výboru. Je vyloučeno, aby manželé byli oba jediným pověřeným vlastníkem, přestože mají byt ve společném jmění.

Protiústavní je tedy ten doslovný výklad ZoVB, že pověřeným vlastníkem smí být pouze vlastník jednotky (jednotek). Text ZoVB je vadný a doslovný výklad ZoVB vede k rozporu s Ústavou. Domnívám se tedy, že správný je Váš předpoklad číslo (2).
-------------------------------------------------------------------------------

Napsal jste na závěr: „Do té doby jsou veškeré zápisy „funkcionářů“, kteří nejsou výhradními vlastníky alespoň jedné jednotky, v rozporu se zákonem, a tudíž sporné a napadnutelné“.


S tím velmi nesouhlasím. Státu nepřísluší strkat nos do soukromoprávních záležitostí. Jestliže si členové SVJ v Dolní Lhotě zvolil za člena výboru nevlastníka bytu, je to jejich volba a stát má držet hubu. Stát měl přece všechny možnosti k tomu, aby upravil a omezil volitelnost do statutárního orgánu SVJ. Stát měl roky času k tomu, aby zákonodárci přijali k věci ústavně konformní právní úpravu. Nestalo se tak. Pokud toto stát opomenul, nebo to zpackal, je to pouze chyba státu. Není to chyba členů SVJ v Horní Lhotě.

Takže na věc je nutno aplikovat toto zásadní a klíčové ustanovení NOZ:

89/2012 Sb. § 2
(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.
(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.