Vložil Matějka Jaroslav, 11. Září 2010 - 18:39

Vážená paní Mirka.K.,

v dané záležitosti se okamžitě obraťte na příslušný stavební úřad, případně nadřízený úřad, místně příslušnou hygienu, inspektorát bezpečnosti práce, možná i orgány státního dozoru příslušného hasičského záchraného sboru.

Spalinová cesta je pod dikcí požárního zákona.

Závady jste popsala; plynový kotel s atmosferickým hořákem nesmí být v místnosti:

  • kde jsou zařízení k vytváření podtlaku v místnosti (digestoře, odsavače, odtahové ventilátory),
  • kde je nedostatečný přísun vzduchu dle požadavků a návodu na instalaci výrobce kotle.

Prvním opatřením, které bude nařizeno, bude odstavení plynového kotle, a uvedení místnosti do řádného stavu pro účely užívání či přemístění kotle.

Druhým opatřením by mělo být trestání – odebrání oprávnění:

  • osoby investora a projektanta,
  • osoby, která vystavila doklad pro spalinové cesty, ta měla posoudit všechny aspekty dané místnosti mající vliv na řádné spalování,
  • osoby, která uvedla plynový kotel do provozu, měla se také přesvědčit o vhodném umístění a řádnou provozní zkouškou kotle by odhalila nedostatky – nasávání/únik spalin do místnosti.

Třetím opatřením: sleva na nájemném, jelikož byt nelze řádně užívat k danému účelu, a to díky „odbornému“ přístupu vlastníka = investora = OÚ.

Pozn.: až někdo zemře (otráví se), bude pozdě na jakékoliv řešení.

Matějka

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.