externí správce - definice

Vložil otázka (bez ověření), 10. Duben 2018 - 11:27 ::

Dobrý den, považuje se za externího správce nečlen SVJ, který vykonává také i funkci předsedy výboru? Jak to potom bude se zpracovatelskou smlouvou kvůli GDPR?

  • GDPR

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Dudekk (bez ověření), 11. Duben 2018 - 16:26

Je třeba si uvědomit několik skutečností. Správcem je SVJ, za něj jedná statutární orgán, má i jiné orgány, ale jde stále o SVJ. Je jedno, zda je členem jeho orgánu člen či nečlen SVJ.

Člen či nečlen SVJ není to samé, jako interní a externí.

Rovněž nevím, proč by se měl rozlišovat interní či externí správce. Buď je správce nebo SVJ. Dodavatel některých služeb pro SVJ není správce.

V tomto článku tomto článku je vysvětleno, jak je to se správcem.

Vložil Pavel, 10. Duben 2018 - 11:44

Na semináři 24.10.2017 JUDr. Eva Janečková, pracovnice ÚOOÚ a členka SVJ, na otázku:

„Členové výboru a KK při kontrole seznamu dlužníků jsou v roli správce OÚ či zpracovatele OÚ?“

odpověděla:

„Jsou v roli správce resp. osob jednajících za správce“.

Jiné to asi bude, když je jediným členem statutárního orgánu právnická osoba, zastoupená fyzickou osobou a přitom tato právnická osoba bude i externím správcem podle NOZ. Potom bych tuto právnickou osobu považoval za zpracovatele OÚ dle GDPR.

Zrovna píšu dotazy na seminář příští týden u jiné lektorky. Tak dotaz zopakuji.

Hezký den!

Pavel

Vložil otázka (bez ověření), 10. Duben 2018 - 12:48

Děkuji za odpověď. Shromáždění si zvolilo výbor a jeho předsedu, který není vlastníkem jednotky (snad asi někdo z příbuzných) a zároveň vykonává funkci správce jako OSVČ. Mě jen zajímalo, kdo bude s tímto správcem uzavírat zpracovatelskou smlouvu dle GDPR (a jestli se vůbec musí uzavírat, pokud se nebere jako externí, protože všude čtu pouze o externích správcích a nutnosti uzavřít zprac. smlouvu). Bude to předseda vlastně sám se sebou? Přeji pěkný den!

Vložil Pavel, 10. Duben 2018 - 12:56

Otázko,

sepisuji dotazy pro kolegyni, která jde příští týden na školení. Snad se dozví něco smysluplného.

GDPR není můj šálek kávy a tak nechci dávat zavádějící informace.

Hezký den!

Pavel

Vložil ik (bez ověření), 10. Duben 2018 - 12:46

Pane Pavle, mohu se Vás dotázat jaký je Váš pohled na roli smluvního (externího) správce, se kterým SVJ má dlouhodobě uzavřenu mandátní smlouvu, na základě které tento správce vede účetnictví SVJ, zpracovává účetní závěrky,jemu jsou zasílány faktury dodavatelů SVJ, které uhradí z účtu SVJ (teplo, voda, úklid ap.), sleduje včasnost plateb od jednotlivých vlastníků, který zasílá upomínky na prodlevu v platbách dle pravidel, které si SVJ stanovilo. Samozřejmě jej za tuto činnost SVJ platí dle dohodnutých podmínek. Jak Vy osobně vidíte vzájemnou spolupráci SVJ a správce při zavedení nových opatření dle GDPR do již stávajícího smluvního vztahu. Nevím, zda jsem svůj dotaz správně formulovala, děkuji Vám za případnou odpověď.

Vložil Pavel, 10. Duben 2018 - 13:09

ik,

asi se ptáte na „nabídku“ Vašeho externího správce, že Vám za jednorázový poplatek 2 600 Kč a roční poplatek 250 Kč zajistí GDPR.

Externí správci si museli zajistit u právníků dokumentaci ke GDPR. Pořizovací cenu se snaží přenést na klienty. To lze pochopit.

Já jsem do GDPR, konkrétně školení, literatury a času, investoval již mnohem více.

Jakákoliv blbost, kterou si vrchnost v Bruselu či Praze vymyslí, se v konečném důsledku přenese na koncového uživatele, v našem případě SVJ.

Asi jste zaregistrovala zdražení v restauracích při zavedení babišových kasiček, proč by to mělo být u GDPR jinak? Záleží jen na výši a formě.

Ale možná jste se ptala na něco jiného. Se stávajícím externím správcem chci uzavřít smlouvu rozdílnou od smlouvy o správě. Zpracovatelskou smlouvu chci, nejen kvůli času, projednat jen ve výboru a KK.

Hezký den!

Pavel

Vložil Gábina (bez ověření), 15. Květen 2018 - 10:40

Dobrý den, našemu SVJ o 5 bytech „nabídl“ externí správce zajištění GDPR za jednorázový poplatek 18 000 Kč a roční poplatek 10% z této částky. Gábina

Vložil tazatel. (bez ověření), 15. Květen 2018 - 10:54

A nad tou nabídkou brečíte, nebo se jí chlubíte?

Vložil Gábina (bez ověření), 15. Květen 2018 - 10:59

Brečím, coby jediný uživatel bytu, je to pro mě hodně.

Vložil tazatel. (bez ověření), 15. Květen 2018 - 11:11

No to není jenom hodně, to je vydřidušství. Vždyť je to evidentně výsměch vašemu stat. orgánu, který takové nesmysly baští. U nás výměna dvou stoupaček ve 12 patrovém domě plus sklepy, vše do mědi nestála snad ani celých sto tisíc.

Vložil ik (bez ověření), 10. Duben 2018 - 14:17

Moc děkuji za odpověď. Nevím, zda jsem z toho množství informací okolo GDPR jsem to dobře pochopila, ale SVJ si musí zpracovat vnitřní směrnici. Nějaká rizika z již používaných osobních údajů v rámci SVJ jednotlivých vlastníků nástupem GDPR nehrozí, ty jsou již ošetřeny jinými předpisy. Jen ještě tápu,kdo má oslovit dodavatele, což asi bude pouze dodavatel tepla a TUV, který zpracovává i roční vyúčtování (tzn. má informace o jednotlivých vlastnících). Mě jako soukromou osobu dosud oslovují s potvrzením souhlasu se zpracováním osob.údajů dle GDPR sami dodavatelé – plyn, elektřina.

Vložil Pavel, 10. Duben 2018 - 15:55

ik,

za zpracování OÚ odpovídá primárně správce OÚ, v našem případě SVJ.

Pokud si něco SVJ chce nechat zpracovat u někoho jiného, tak by podle čl. 28 mělo oslovit zpracovatele.

Nejčastějším zpracovatelem bude:

  • externí správce
  • externí účetní
  • externí IT
  • osoba, která zajišťuje odečítání a rozpočítávání nákladů na vodu, TUV a teplo
  • osoba, která provádí revize plynu v bytech
  • advokát

Já jsme vyzval externího správce, aby navrhl znění zpracovatelské smlouvy. Spravuje několik stovek SVJ a tak je prakticky nemožné, aby si několik stovek SVJ navrhovalo rozdílné smlouvy. Až mi návrh smlouvy předloží, tak ji budu zcela určitě korigovat, ale základ asi bude stejný.

Nevím jaké souhlasy po Vás chtějí dodavatelé plynu a elektrické energie. Tam je něco špatně. Pokud chtějí pouze zpracovávat Vaše OÚ nutné k plnění smlouvy o dodávce energií, tak jim musí stačit čl. 6/1/c GDPR a nemají mámit souhlas. Nebo chtějí Vaše OÚ používat i mimo plnění smlouvy o dodávce a pak je pouze na Vás, zda jim k tomu dáte souhlas.

Mne už 2× přesvědčovali na přepážce České spořitelny. Dámy chtěly souhlasy, že mi budou posílat marketingové informace od mnoha společností. Souhlas jsem jim nedal a nic se neděje ani dít nemůže.

Již jsem tu psal, že souhlas je pouze doplňková možnost jak zajistit zákonnost zpracování OÚ dle čl. 6.

Se souhlasy šetřte.

Hezký den!

Pavel

Vložil ik (bez ověření), 10. Duben 2018 - 19:52

Díky. Vaše názory si vždy ráda přečtu.

Vložil TN. (bez ověření), 10. Duben 2018 - 13:58

Já když jsem si nechal u právníka sepisovat nájemní smlouvu , tak jsem to tedy do nájemného nerozpouštěl. V mém případě o výši nájemného rozhoduje nemilosrdná ruka trhu.

Vložil náklad (bez ověření), 10. Duben 2018 - 14:19

Pane TN, tady je poradců, co vedou tisíce keců. To musíte brát s rezervou. Smluvní správce podniká a jeho povinností je zajistit si vše tak, aby pro podnikání splňoval všechny podmínky. To jenom někteří si vymysleli, že své vlastní náklady musí někam rozpouštět. Své vlastní náklady si odečítá z daní. Nikdo není povinen hradit jeho rozpouštění, ani svj ne.

Vložil ))) (bez ověření), 10. Duben 2018 - 12:04

Správcem domu ze zákona je svj. Když dostane „správce“ obsílku od soudu, tak to není žádný externý správce, je to skutečný správce, tedy svj. Statutární orgán není správcem, správcem je prácnická osoba svj. Členové KK nejsou v roli správce.

Vložil Pavel, 10. Duben 2018 - 12:13

))))),

odpověď JUDr. Janečkové zněla, že členové výboru a členové KK při kontrole dlužníků jsou v roli osob jednajících za správce OÚ.

Asi nerozlišujete roli správce společných částí podle NOZ a správce OÚ podle GDPR.

Hezký den!

Pavel

Vložil JaVa, 10. Duben 2018 - 15:35

§ 1178

Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.

§ 1179

Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

Hezký den.JaVa

Vložil Pavel, 10. Duben 2018 - 16:02

JaVo,

Vámi uvedená ustanovení platí, ale o to tu nejde. Otázka zněla, zda člen výboru vystupuje jako správce OÚ nebo jako zpracovatel OÚ. To má dopad do smluvní úpravy.

Členové výboru a KK z hlediska GDPR vystupují jako zástupci „správce OÚ“ (čl. 4/7 GDPR).

Členové SVJ vystupují z hlediska GDPR jako „příjemci OÚ“ (čl. 4/9 GDPR).

Hezký den!

Pavel

Vložil ))) (bez ověření), 10. Duben 2018 - 13:17

Členové KK nejsou osoby oprávněné jednat za SVJ. Bylo by tak pouze v případě, kdyby jim takou kompetenci dávaly stanovy, o čemž pochybuji. Asi nerozlišujete kdo je správce podle NOZ. GDPR nemůže v rozporu s NOZ určovat, že správcem, res. jeho zástupcem je někdo jiný než ve skutečnoti je. Pak nejsme právním státem. A můžeme se přít do aleluje. Jednoduše s vámi nesouhlasím.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".