Účel společenství vlastníků jednotek

Otázka

Jaký je účel společenství vlastníků jednotek?

Odpověď

SVJ je určeno k ochraně zájmů spoluvlastníků, tedy zajištění péče o spoluvlastnické podíly. Jedná se např. o správu, údržbu, vedení účetnictví, provoz společných částí domu a jeho prostřednictvím je také zajišťováno společné rozhodování mezi jednotlivými vlastníky jednotek.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

  Vložil Anonymous, 9. Srpen 2006 - 21:35

  Velmi se přimlouvám za rozšíření pochopení smyslu SVJ. Podle mne jde o dosud technokratické chápání instituce, rádoby snadněji prosazující obecný zájem spoluvlastníků (rozumím ale nesouhlasím že instituce usnadní a ulehčí prosazení zájmů, zejména když u malých společenství se počet funkcí kriticky blíží počtu členů společenství). Podle mého názoru by SVJ od svého konstituování (faktického, nikoliv jen zákonného) mělo své dokumenty chápat jako „jízdní řád“ do nepohody. Realizovat věci, na kterých se shodneme je poměrně jednoduché. Kvantifikovat a kvalifikovat zásady „dobrého sousedství“ je přínosné pro období, kdy zákonodárci pochopí, že rychlost prosazení práva je nepřímo úměrná počtu slov v zákoně (s jistými hranicemi, samozřejmě). Také např.povrchní kvalifikace společného majetku může přinést problémy (obvodové a nosné stěny jsou společné – jsou i povrchy těchto stěn společné ? A když ano, tak rozvody elektřiny v bytě jsou ve společném povrchu stěn – omítkách – a jsou ve vlastnictví vlastníka jednotky – takových příkladů je celá řada). Než dojde podstatné zákonodárcům, dávejte si do pořádku tyto jízdní řády DOKUD JSTE SCHOPNI SE DOHODNOUT. Až se nedohodnete na něčem, nebudete se exponenciálně v časové řadě schopni dohodnout ani na barvě rohožky u hlavních dveří. Podobné případy vidím 2–3 za rok a podceňují to i obce a města, která převádí nebo převedly byty do OV. Mnohdy města nechápou, že všechny budoucí problémy budou dříve nebo později hozeny m.j. i jim na stůl. V několika případech se situace vyhrotila natolik, že město dodatečně najalo lidi (v tomto případě mne), abych jako externista upravil, vysvětlil a prosadil dokumenty (jízdní řád), který ozřejmí práva, povinnosti a základní vztahy.

  Vložil SVJ451, 6. Červen 2007 - 17:24

  s tímto příspěvkem souhlasím,nedo­konalost zákona se plně projevuje u postupu vůči neplatičům. SVJ můsí plně hradit náklady za služby spojené z užíváním bytu těmto vlastníkům.Vlas­tníci mají z tohoto finanční újmu,bez náhrady,sponzorují tyto občany,výkonná moc přenáší řešení problémů ve společnostina bedra poctivých občanů,zejména důchodců,kteří bydlí ve společném domě s takovými vlastníky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".