zvýšení záloh

Vložil Anonymous, 30. Prosinec 2010 - 23:34 ::

Dobrý den, minulý měsíc jsem převzala předsednictví v našem bytovém domě. Bývalý pan předseda a celý výbor s ním nefungovali tak, jak by měli. Proto byl zvolen výbor nový, který nyní řeší resty z předchozích let. První věcí bylo navýšení záloh a fondu oprav, které už dlouho nestačily na pokrytí všech našich závazků. Při rozdání nových výměrů mě ale odmítli někteří majitelé navýšené zálohy převzít, že s takovou částkou nesouhlasí. Musí svým podpisem nové výměry akceptovat? Co v takovém případě jiného dělat? Předem děkuji za info.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 31. Prosinec 2010 - 6:42

  Anonymous (podepisujte se nějak),

  existuje pouze jedna částka - záloha na správu domu, povinně placená vlastníky jednotek podle § 15 odst. 1 ZoVB. Tu si můžete interně rozčlenit na dílčí části. Neexistuje tedy vedle sebe "záloha a fond oprav".

  Změnu výše záloh schvaluje shromáždění, a to podle obecného § 11 odst. 2 ZoVB (nadpoloviční většinou přítomných hlasů).

  Vlastníkům jednotek musí nová výše zálohy být sdělena, což je povinností statutárního orgánu (§ 15 odst. 2 ZoVB). Je vhodné předat výměry záloh prokazatelně - tedy proti podpisu - pro případ vymáhání dluhu od neplatičů v budoucnu. Vlastník jednotky ovšem svým podpisem pouze potvrzuje převzetí; nic neodsouhlasuje (to už učinilo shromáždění). Jakmile byl s novou výší zálohy prokazatelně seznámen, je povinen ji platit v předepsané výši.

  Odmítne-li vlastník jednotky výměr převzít osobně, pošlete písemnost s doručenkou na jeho adresu, nebo ji vložte do obálky adresované jemu a vhoďte (před svědky) do jeho poštovní schránky. Pozor na předávání písemností jiné osobě než adresátovi: takový postup nebude soudem považován za řádné doručení.

  lake

  Vložil EvaW (bez ověření), 31. Prosinec 2010 - 9:52

  Děkuji za info. O zvýšení záloh i fondu oprav se jednalo na shromáždění. Jen nikdo netušil, o kolik se vlastně zálohy zvýší, protože se nezvedali přes 5 let. Zálohy byly přepočítány na skutečné náklady domu.

  Vložil Pavel, 31. Prosinec 2010 - 9:58

  Evo,

  jak znělo přesně usnesení o zvýšení záloh? Bylo dostatečně určité? Možná v tom budete mít problém.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil EvaW (bez ověření), 31. Prosinec 2010 - 11:39

  V zápise je, že: Zálohy budou zvednuty dle výdajů za rok 2010.

  Vložil Deleted1, 31. Prosinec 2010 - 14:26

  Milá Evo, jestli je toto v zápise, tak mi vůbec není jasné k čemu jste dostali jakési oprávnění něco zvýšit. Znění je tak minimalistické a zavádějící, že to směřuje k pěknému průšvihu. Jestli jste zvýšily příspěvky na správu domu a pozemku, vůbec jste na to neměli oprávnění. Jestli jste zvýšili zálohy na úhradu za služby. To se vyúčtovává a mohlo by to projít, protože většinou nechce v ročním vyúčtování platit velké nedoplatky. V našich stanovách pro laický (a docela výstižný a běžně používaný termín) „fond oprav“ je uvedeno příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu. Nejsou to zálohy. Nevyúčtovávají se. Vzorové stanovy to úplně zjednodušují. A stále jsou to příspěvky a ne zálohy. Lake uvádí podle ZoVB zálohy. Největší problém legislativy je, že v ZoVB, ve stanovách SVJ, vždy najdete jiné termíny pro stejnou věc. Právník si může vybrat a jednou Vám to vysvětlí podle jednoho, podruhé podle druhého a vyberte si. Pro Vaši další práci. V usnesení je nutné dopodrobna si nechat schválit, co se zamýšlí a hledat a dát přesné vyjádření. Stačí vynechat pár slov a právník Vám to rozcupuje a dostanete se do problému. Nejlépe je nechat si před shromážděním projet znění usnesení právníkem, ale i to někdy nestačí. Jaro

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 31. Prosinec 2010 - 1:18

  Pokud ten váš nový výbor sám navýšil platby do tzv. „fondu oprav“, tak bych doporučoval, aby honem rychle odstoupil.Nejlépe ihned. Hona

  Vložil svjvmt, 31. Prosinec 2010 - 0:43

  Myslím, že si to zbytečně komplikujete, pokud to bylo řádně odsouhlaseno.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".