Zvětšení vstupních dveří do bytu

Vložil TMS (bez ověření), 23. Červenec 2020 - 7:55 ::

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně výměny vstupních dveří do bytové jednotky. Původní dveře jsou ve velikosti 800 mm. Tedy v minimální šířce stanovené normou. Jedná se o dveře s dřevěnou rámovou zárubní. Z hlediska bezpečnosti a i toho, že máme kompletně zrekonstruovaný byt jsme se rozhodli pro jejich výměnu. Dotaz zní, zdali je možné původní dveře šíře 800 mm vyměnit za dveře 900 mm. Jedná se samozřejmě i o výměnu zárubně. Ohledně stavební úpravy by se nejednalo o zásah do nosné konstrukce, jelikož se dveře nacházejí pouze ve výplňové příčce vstupního portálu z cihel plných. Nad vstupním portálem je samostatný překlad na šířku zdiva 450 mm, které odděluje bytovou jednotku a schodiště. Jsou zde nějaké konkrétní požadavky na souhlas sousedů v případě zvětšení dveří či nějaké jiné požadavky?

Mluvil jsem předběžně o této variantě s předsedou SVJ, který mi sdělil, že v tomto případě s úpravou vstupních dveří nemá problém. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zásah do společných částí domu (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 8:06

  Zeď ohraničující jednotku je společnou částí domu (bez ohledu na to, zda je či není nosná).

  Takže postup jako při zásahu do společných částí domu.

  Vložil Justitianus, 24. Červenec 2020 - 6:05
  1. Zjistěte si v prohlášení zda bytové dveře a zárubeň jsou v prohlášení uvedeny jako společné, nebo patří vlastníkovi jednotky. Pokud jsou dveře a zárubně společné, pak potřebujete souhlas shromáždění.
  2. Pokud by se zasahovalo do stavebních konstrukcí (vybourání širšího orvoru), pak je z hlediska spoluvlastnických vztahů naprosto bezvýznamné zda jde o nosnou či nenosnou zeď. Zjistěte si v prohlášení zda tato zeď je společná část. Nejspíše je tomu tak. V tom případě k rozšíření stavebního otvoru potřebujete souhlas shromáždění (může to být upřesněno ve stanovách).
  3. Souhlas předsedy nemůže nahradit souhlas shromáždění!!!

  Pokud dveře a zárubně jsou ve Vašem vlastnictví a nezasáhnete do stavebních konstrukcí, pak žádné oznámení ani schválení nebudete potřebovat.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 23. Červenec 2020 - 11:20

  nejde o zásah do statky ani společných prostor domu

  ..můj názor

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 23. Červenec 2020 - 15:07

  Ale stačí předložit vyjádření statika a požádat o písemný souhlas SVJ.

  Vložil tomas 22, 23. Červenec 2020 - 20:04

  potřebujete jen při zásahu do nosných zdí

  a pokud informujete předsedu, informujete SVJ

  Vložil TMS (bez ověření), 23. Červenec 2020 - 22:44

  Shodou okolností jsem stavař a projektant. V tomto případě se jeví stanovisko statika jako zbytečné, z jeho pohledu se nejedná o zásah do nosných stěn. Jelikož je v bytě původní dřevěná rámová zárubeň u vstupních dveří jmenovité šíře 800 mm, jejím vybouráním dojde pouze k vyjmutí stávajícího uzávěru bytu (Vstupních dveří). Otvor pro tuto původní zárubeň bude cca totožný jako velikost otvoru pro novou bezpečnostní zárubeň. Z tohoto důvodu nedojde k žádnému zásahu do nosných ani nenosných stěn. Neuvažuje se odpadnutí omítky, případné začistění stavebního otvoru od zbytků cihel z původní zárubně. Stanovisko předsedy SVJ si v každém případě zajistím písemně a v rámci dobrých vztahů chci obejít sousedící byty na mém patře (byt se nachází v posledním podlaží), aby byly s touto informací seznámeni a nevznikl zde nějaký problém.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".