Zůstatky osobního účtu dlouhodobých záloh a převod bytu

Vložil Anonymous, 10. Listopad 2016 - 19:26 ::

Zřejmě zde panuje shoda, že zůstatky osobního účtu dlouhodobých záloh (OÚDZ) by měly být vedeny pro každého vlastníka jednotky a jemu oznamovány řekněme 1× ročně. Mám za to, že rovněž při převodu bytu by měl být novému vlastníkovi oznámen konečný zůstatek osobního účtu dlouhodobých záloh předchozího vlastníka. Při převodu by pak nový vlasntík měl požadovat poslední oznámený zůstatek OÚDZ. Souhlas, nebo jsou i jiné názory?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 2. Prosinec 2016 - 13:06

  Osobní účet s počátečním stavem, pohyby, konečným stavem je např. zde:

  http://www.spravexa.cz/…-objektu.pdf

  (Vyúčtování záloh na správu domu)

  Vložil . (bez ověření), 2. Prosinec 2016 - 13:16

  Příkladný příkad, skutečně vhodný pro Kocourkov.

  Vložil Cenek, 17. Listopad 2016 - 11:40

  Děkuji za tento příspěvek, který mi sice neodpověděl na moji otázku „mám právi/nemám právo“ požádat SVJ o stav FO k určitému měsíci běžného roku, ale autor alespoň pochopil oč mi jde.

  Stav celého FO ke konci roku je nám zasílán s vyúčtováním (z čehož si svůj poměrný podíl umím vypočíst). Já ale, nikoliv z nějakého plezíru ale praktické potřeby (nestěhuji se obvykle na silvestra), potřebuji znát stav k termínu, KDY BYT PŘEVÁDÍM NA NOV0HO MAJITELE (a samozřejmě i s tímto relativním podílem FO za můj byt) a chci jej o tom informovat.

  Snad jsem svůj dotaz již osvětlil a zdůvodnil. Kdybych se stěhoval vždy a pouze poslední den roku, postačila by mi samozřejmě ta sdělovaná roční uzávěrka.

  Vložil tep (bez ověření), 17. Listopad 2016 - 21:04

  Cenku, co takhle si to spočítat sám? K ročnímu podílu vašeho bytu připočítat měsíční příspěvek krát počet měsíců a je to přesné číslo, pokud se mezitím něco neplatilo z dlouhodobých záloh na opravy. Cenku, kolik platíte měsíčně do tzv. FO? A jak často se něco v domě opravuje? Pokud prodáváte byt v době, kdy oprava probíhá, tak aktuální stav FO se může měnit ze dne na den – záleží na termínu splatnosti faktur. Že se pokoušíte vypočítat aktuální cenu bytu na halíř je k ničemu, cena bytu ve statisících Kč závisí hlavně na aktuální nabídce a poptávce v dané lokalitě, na lukrativnosti polohy domu a na dalších faktorech, nemíním všechny pracně vzpomínat, jistě si je doplníte sám.

  Vložil jpinkava, 11. Listopad 2016 - 10:13

  Ano, v nomálním SVJ by alespoň přibližný zůstatek v průběhu roku (vhodné pro vypořádání v ceně bytu při prodeji) a přesný stav po účetním uzavření předchozího roku měl být znám („na byt“ dle podílu se pak lehce dopočte)a vlastníkům sdělen.

  Vložil AsiTak, 10. Listopad 2016 - 20:27

  Mám za to, že žádné osobní účty neexistují, pouze zůstatek tohoto společného zdroje lze kdykoliv rozpočítat majetkovým podílem vlastníků a tyto hodnoty lze považovat za „stavy osobních účtů“.

  Vložil účetní (bez ověření), 17. Listopad 2016 - 12:18

  Žádné osobní účty neexistují.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 17. Listopad 2016 - 12:10

  Než tady kdesi cosi, tak co se tak zeptat účetní? Výbor, pokud se nezajímá to neví. Pokud vím, tak nám jakýsik podúčet „správce“ vede.

  Vložil Veliký (bez ověření), 10. Listopad 2016 - 20:41

  Píšete „lze kdykoli rozpočítat“. Můžete zde ten výpočet naznačit? (Něco se rozpočítává na byt, něco podle podílů, něco podle náměrů, jsou i další možnosti.)

  Vložil AsiTak, 11. Listopad 2016 - 0:03

  Asi tak: účetní Vám sdělí aktuální stav účtu = 2 614 917 Kč.
  V KN vyčtete majetkový podíl dané osoby = 107/6582
  Stav OUDZO = 2614917*107/6­582=42 509 Kč.
  Žádné „náměry“ tam nepatří!

  Vložil SimKa (bez ověření), 11. Listopad 2016 - 9:55

  AsiTak:

  Nezlobte se na mně, ale..:

  Pokud jsou platby „dluh“ SVJ vůči vlastníkovi – toto tvrzení se tady objevilo mnohokrát, účetní by měl každému vlastníkovi ve vyúčtování sdělit, kolik peněz si vlastník jakoby naspořil a kolik bylo daný rok a za co použito, jakým klíčem to bylo mezi vlastníky rozpočítáno.

  Jinak vlastník nemá možnost kontroly, zda ho náhodou někdo neoškubává.

  Pro bych si to měla počítat sama, za co potom platím účetního?

  Aby měsíčně evidoval došlé platby? Když má šikovný program, závěrku mu vyjede počítač po jednom stisknutí klávesnice.

  Vložil Veliký (bez ověření), 11. Listopad 2016 - 9:51

  „Stav OUDZO = 2 614 917 Kč * 107/6582 = 42 509 Kč.“

  Tohle je zřejmé. Zeptám se tedy jinak. Jak se zjistí oněch ve Vašem příkladu uváděných „2 614 917 Kč“?

  Vložil AsiTak, 11. Listopad 2016 - 15:15

  Nevidím význam diskutovat o OU, když odpovídám, že neexistuje. DZO je reprezentován závazkovým účtem, ale není to účet peněz, ale nároků (předpisů), kde na jedné straně evidují kolik bylo potřeba uhradit dodavatelům na výkony správy a na straně druhé kolik již měli přispívat vlastníci (nezávisle na tom zda bylo zaplaceno či nikoliv) na tento účel. Stav toho účtu je znám průběžně, jak na obou stranách přibývají přírůstky. U nás je podíl člena na tomto zůstatku je uveden ve vyúčtování a uvádím též do potvrzení o bezdlužnosti. Pokud nejsou dlužníci, a existuje významný kladný zůstatek, pak reprezentuje naspořené peníze vlastníka a lze ho zohlednit do majetkového vyrovnání při prodeji jednotky. Individuální finanční účet toho typu neexistuje, neboť není v souladu s koncepcí fungování SVJ. Společenství kolektivně pečuje o společný majetek, individuální je pouze stanovení velikosti účasti jednotlivce na společném dílu. Pokud jsou dluhy nároků na obou stranách účtu DZO pak kompenzací dluhů lze dopočítat i k finančnímu zůstatku DZO. Stranu nároků dodavatelů snížíme o naše dluhy vůči dodavatelům a obdobně stranu nároků příspěvků vlastníků snížíme o dluhy vlastníků. Rozpočítání finančního zůstatku na jednotlivce už je pouze přibližný.

  Vložil Veliký (bez ověření), 15. Listopad 2016 - 17:44

  „Stav toho účtu je znám průběžně“

  Znám komu?
  Znám odkud?
  Znám jak často?
  Jak stav zjistím?

  Vložil Majetný (bez ověření), 11. Listopad 2016 - 16:37

  „U nás je podíl člena na tomto zůstatku je uveden ve vyúčtování“

  Neuvedla jste sice, jak se podíl vlastníka jednotky vypočte, nicméně uvádíte, že ho sdělujete vlastníkům jednotek ve vyúčtování. A přesně o to zde jde.

  Vložil Petr, 11. Listopad 2016 - 8:23

  Nejsem účetní, ale také mi vadí, když nedostávám/e „stav prostředků“ na jednotku. Ve stanovách dosud platných máme „vedení účetnictví podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví s odděleným účtováním za jednotlivé jednotky“.

  Nehledal jsem, co je zde o tom v diskusi ani co na to Klaiex.

  Vložil kok (bez ověření), 11. Listopad 2016 - 8:52

  byt nemá nožičky, ručičky, a nemá ani dluhy, ani úspory. ty má pouze vlastník.
  A to pouze ten vlastník, který v daném okamžiku vlastní jednotku. Takže novému vlastníkovi nic není do toho, kolik předchozí vlastník složil na dlouhodobých zálohách, a nemělo by ho ani zajímat, kolik předchozí vlastník dlužil. Jediné co by ho mohlo zajímat, je podíl na závazcích SVJ, které na něj přejdou z titulu vlastníka jednotky.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 12. Listopad 2016 - 14:22

  je ustanovení, že dlouhodobé zálohy na plánované opravy se při prodeji nevrací, ale vlastník obdrží potvrzení o zaplacené částce a tuto si má vypořádat s novým vlastníkem v kupní smlouvě. Záleží tedy na podmínkách v každém konkrétním SVJ. Např. tam, kde platí na opravy příspěvky se jedná vždy o nevratnou částku. Pouze zálohy se vyúčtovávají.

  Vložil Čtveráček (bez ověření), 13. Listopad 2016 - 12:03

  Napsal jste, že: „Např. tam, kde platí na opravy příspěvky se jedná vždy o nevratnou částku.“

  To je blbost. Předem stanovené příspěvky se samozřejmě vždy vyúčtují. Zda se vypořádají nebo převedou do následujího období rozhodne shromáždění vlastníků, nebo je řešeno přímo ve stanovách.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".