Způsob rozúčtování ...

Vložil Vízner (bez ověření), 9. Prosinec 2021 - 18:47 ::

Dobrý den,

do založení SVJ (2008) platilo následující:

Nájemník hradí nájemné výši 2600 Kč/měsíčně za byt.“ a vlastník (tehdy městské byty) úklid společných prostor neprováděl vůbec (nájemníci měli rozdělené rajóny a uklízet musel každý sám za byt), ale občas provedlo údržbu – na své náklady (zřejmě na nějakou část z nájemného).

od založení SVJ doposud (2021) rozúčtováváme úklid v SVJ mezi vlastníky takto:

úklid společných prostor je firmě PŘEDSEDA s r.o. hrazen ve výši X.000 Kč/měsíčně. YY Kč/měsíčně hradí člen SVJ za každý jím vlastněný byt.

Náklady za úklid ale nejsou již jen fixní měsíčně ale uklízí se nárazově (vyvezeno to či no, zametení chodníků jednou denně (sníh), úklid zeleně po jejím posekání, mytí balkonových oken, mytí emailových stěn, odstranění grafiti, ..atd.) takže jsou rok co rok v jiné celkové roční výši. Per-rollam má být proto nově přijato toto „rozhodnutí“:

úklid společných prostor bude firmě PŘEDSEDA s r.o. hrazen ve výši XX.000 Kč/měsíčně. YY Kč/měsíčně hradí člen SVJ za každý jím vlastněný byt. Zbytek [XX.000 – X.000] bude hrazen z příspěvku na správu domu a pozemku

Odůvodnění proč se zvyšovalo úklidné v r.2012 byl údajný nárůst inflace mimo všechny meze. Odůvodnění proč se má zvýšit úklidné z X.000 na XX.000 v r.2021 je růst minimální mzdy. Odůvodnění proč se neprovede klasický výběr jiné úklidové firmy, je že „PŘEDSEDA s r.o.“ je nejlepší a to přece prý „každý ví“.


Mám dotaz: když dle §5/1 zák. 67/2013 platí, že „Způsob rozúčtování … rozhodne … společenství a změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období“, tak asi platí také, že o rozúčtovacím kritériu rozhoduja shromáždění vlastníků.
Zajímalo by mne, zda návrh per-rollam je souladný se zákonem.

Podle souseda se Návrh má vyložit takto „část nákladu na úklid ve výši 12× YY Kč je zjevně zálohou na paušální část nákladů (přímá platba se mytí podlah 1× měsíčně) a na vyúčtování bude jen a pouze tato podílová částka. Zbytek nákladů se rozdělí podle podílů na společných částech domu, který nebude muset být na vyúčtování uveden a protože se použití příspěvků na správu vlastníkům neposkytuje ani na jejich výslovnou žádost, a nikdo z vyúčtování nezjistí ani nebude moci reklamovat výši nákladů“.
Mně to smysl nedává.

Navrhovatel mi na mé dotazy sdělil aktuálně jen, že jde o návrh „z řad členů“ a je jen na ostatních členech společenství, zda jej přijmou nebo ne.

Podle mne je Návrh obsahově vadný, protože úklid je službou výslovně jmenovanou zákonem 67/2013 a nevím jak by bylo odůvodnitelné 1/2 úklidu rozúčtovábat dle zákona a 2/2 hradit z příspěvků na správu (které podle stanov nazýváme fondem oprav ale v návrhu usnesení pro jistotu kontroverzní označení „fond oprav“ uvedeno není) – zvláště když jsou podíly bytů odlišné a konkrétně byt pana předsedy a členů výboru jsou ty menší.

Mně se jeví, toto je jen 1.vní krok a projde-li, bude příštím rokem 2.hý krok návrh-2022:

Měsíční hrazení YY Kč/měsíčně pro úklid společných prostor firmou PŘEDSEDA s r.o. se bez náhrady ruší.

Proti Návrhu „neplatit příspěvek na úklid“ bude asi málo kdo, přestože vlastník velkometrážního bytu bude za úklid společných prostorů platit „ještě více“ a vlastník malometrážního bytu „ještě méně“ než dle aktuálního Návrhu-2021.

Proti Návrhu „hradit úklid z příspěvků na správu“ jsem minimálně já, protože „úklidové služby“ se mi jeví předražené a především zcela pozbudu kontrolu nad tím, který úklid je oprávněný (tzn. společenstvím objednaný u SVJ) a řádně rozúčtovaný. Za oprávněný příkladně nepovažuji, když různí sousedé nahází do sklepa bílé zboží (ledničky, pračky) ale i jiný bordel a nechají SVJ zaplatit jeho likvidaci.


Protože výše popsaný způsob rozúčtování lze aplikovat i na ostatní služby viz. §3/1 zák. 67/2013 (příkladně za studenou vodu tzn. že by se namísto dle odečtů z vodoměrů hradila alikvótním podílem vlastníka na společných částech domu, z celkové fakturační spotřeby), zajímá mně zda je výše uvedený per-rollam Návrh pro rozúčtování nákladů na úklid v pořádku nebo nikoliv?

Děkuji Vízner

  • rozúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2021 - 7:14

Pane Víznere, pletou se vám dohromady služby spojené s užíváním bytů a činnosti správy domu.

  • Například úklid posekané zeleně ze společného pozemku je typický opakující se náklad správy domu (součást péče o společný pozemek). Hradí se z příspěvků na správu domu.
  • Odstranění/očistění grafitti z fasády je typický jednorázový náklad správy domu (odstranění poškození společné části). Hradí se z příspěvků na správu domu.
  • A navíc neberete do úvahy, že při hrazení služby paušálem podle § 9 zákona č. 67/2013 Sb. nedochází nikdy k žádnému „vyúčtování služby“.

Moje rada:
Definujte si konečně obsah služby „úklid“ ve stanovách. Dejte si tam jen pravidelně se opakující činnosti které souvisejí s úklidem. I to sezónní odklízení sněhu by se sem mohlo zahrnout, jestliže to provádí a účtuje stejná osoba. Totéž platí pro řešení otázky zda činnost „odstranit bílé zboží (ledničky, pračky ale i jiný bordel)“ spadá či nespadá pod službu „úklid společných prostorů domu“.

Máte stanoveno, že za tuto službu se hradí paušál (stejná částka na každou jednotku) podle § 9 zákona č. 67/2013 Sb.. Proti platbě služby paušálem nelze nic namítat, ovšem má to svá specifika v účetnictví: Pokud SVJ vybere na paušálních platbách více, přebytek v daném účetním období bude zdanitelným příjmem SVJ. Pokud v některém roce vybere méně než je skutečný náklad na službu, chybějící částka bude pro SVJ ztrátou. Tuto ztrátu ovšem SVJ nesmí přímo uhradit z přijatých příspěvků na správu. Šlo by o zpronevěru.


Návrh který jste nám dal k posouzení je naprostá pitomost.

Nejen že nedefinuje obsah a rozsah služby „úklid společných částí“, ale ještě navíc zcela nepřípustným způsobem směšuje náklad na služby podle zákona č. 67/2013 Sb. s nákladem na správu domu. Služby spojené s užíváním bytů nemohou být nikdy hrazeny z příspěvků na správu domu a pozemku, i kdyby se náklad za některou službu rozúčtoval podle spoluvlastnických podílů.

A je vyloučeno kombinovat úhradu služby paušálem s úhradou téže služby podle skutečných nákladů. To je jakýsi absurdní kočkopes, právně i účetně.

Pokud ten návrh je míněn vážně, pak Vaši statutáři jsou hlupáci (což je v SVJ běžný stav). Neznají zákony, neumějí rozlišit správu od služeb.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".