Změna zákona o přechodu dluhů

Vložil Lexman (bez ověření), 26. Září 2016 - 12:16 ::

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 26. Září 2016 - 18:31

  Je s podivem, že se zde státní úředníci snaží vysvětlovat právo poněkud v rozporu se zásadami jeho výkladu. Jestliže vlastník jednotky má jakýkoliv dluh vůči komukoliv, tedy i vůči právnické osobě, kterou SVJ představuje, pak se jedná o závazek osobní povahy a tento nelze v žádnmém ohledu považovat za závadu tzv. váznoucí na věci, kterou představuje jeho jednotka. Pokud by tak tomu mělo být, jak se někteří vykladači práva pokouší zjednodušovat důvod takových pokusů, pak by takové právo mělo charakter práva věcného a zpravidla by bylo zapsáno v katastru nemovitostí. Jestliže ale jsou zde názory, že dluh na správu domu a pozemku je jiný dluh než dluh na zálohách na služby poskytované s užíváním jednotky v domě, případně jiné dlužné částky, pak se bohužel z toho stává naprostý guláš. Dluh konkrétní osoby je dluh, který vůči věřiteli představuje závazek v oblasti obligačních závazkových vztahů, tudíž nelze zda směšovat dvě diametrální pojetí práva do jednoho a ještě v tom dělat výjimky. Jestliže by kdokoli chtěl takový dluh, co by závazek osobní povahy považovat za závazek náležící jednotce jako věci, pak jednotka, jako jakákoli jiná věc, není a nemůže být subjektem právních vztahů. A pokud někdo trvrdí opak, tak nechť si dluh za cokoliv na této věci-jednotce vymáhá. třeba se mu podaří tzv. vymámit z jalové krávy tele!? Nestačím se divit, jaká lidová tvořivost v oblasti činnosti a vztahů v SVJ vládne.

  Zdeněk II

  Vložil Ing.Vaculík (bez ověření), 13. Leden 2017 - 10:39

  Pane Zdeňku II. Asi jste nevykonával žádnou funkci v rámci SVJ, kde by jste měl ostatním vlastníkům jednotek prokázat, že jste dluhy vymáhal s péčí řádného hospodáře, ale i tak se všichni členové společenství budou muset poskládat na zaplacení dluhů některého dlužícího vlastníka. A vlastně Vám asi vůbec nevadí, že jiní poctivě platí za dodávky služeb, opravy a udržování, a někdo si klidně žije na úkor této skupiny osob, tedy na úkor ostatních členů společenství. Pokud jste členem společenství, doporučil bych výboru, nebo předsedovi společenství, Vás vybavit plnou mocí k tomu, aby jste se vymáháním dluhu zabýval. Jinak přechod dluhů původního vlastníka na nového vlastníka je obdobným krokem, který funguje u bytových družstev, kdy s převodem družstevního podílu a práva nájmu na nabyvatele družstevního podílu přecházejí i dluhy a tudíž v rámci finančího vypořádání je tato záležitost řešena. Proč by tedy členství ve společenství vlastníků mělo mít horší podmínky pro členy, než v rámci bytových družstev? V případě vlastníků dává NOZ povinnost prodávajícímu předkládat potvrzení osoby vykonávající správu jednotek a tudíž se kupující tohoto potvrzení může domáhat. Navíc toto potvrzení má váhu kvitance, tedy potvrdíli osoba vykonávající správu, že vlastník na pravidelných úhradách příspěvku na správu domu a pozemku a plnění spojených s užívním jednotky a splatné vyúčtování nedluží, a zjistí se, že přece jen nějaký dluh existuje, vystavitel potvrzení je povinen dluh za dlužníka zaplatit. Tudíž takové potvrzení není lecjakým kusem papíru, je to závažný dokument a měl by obsahovat všechny okruhy. Revitalizační úvěry patří do kategorie příspěvků na správu domu a pozemku a jejich splátky nejsou osobními dluhy vlastníků jednotek, ale příspěvkem člena na výdaje společenství (a to jak s právní subjketivitou, nebo zastupovaných osobou správce).

  Vložil asd (bez ověření), 13. Leden 2017 - 14:19

  Pane Vaculíku, já těch minusů obdržel za 18 minut 7. Autisti se bojí, že budou musit platit své dluhy. Při tom jim minusováni nepomůže.

  Vložil asd (bez ověření), 13. Leden 2017 - 13:58

  Pane Vaculíku, z těch minusů si nic nedělejte, ty vám dávají neplatiči. Dluhy přechází, je na to judikatura, ale minusovači jsou autisti, kteří nevnímají realitu a žijí si ve svém vlastním pokřiveném světě. Ještě nadávají do zlodějů.

  Vložil TN (bez ověření), 13. Leden 2017 - 10:51

  Pane Vaculíku, prokazujete, že nerozumíte podstatě rozdílu mezi družstvem (=majitel nemovitosti) a SVJ (=správce nemovitosti).

  Vložil °° (bez ověření), 13. Leden 2017 - 17:36

  TN, Zdeňku II, ing. Vaculíku, přečtěte si laskavě rozhodnutí ústavního soudu, který zamítl ústavní stížnost stěžovatele kromě jiného na to, že Krajský soud v Praze odmítl jeho názor, že z § 1186 NOZ nevyplývá přechod dluhu ze zákona viz http://www.portalsvj.cz/…revodu-dluhu. Vážení, pouze matete neinformované návštěvníky fóra, vaše názory jsou nepodstatné, relevantní je judikatura.

  Vložil TN (bez ověření), 13. Leden 2017 - 18:52

  Pane očko, reagoval jsem na pana Vaculíka, který se mylně domnívá, což je pro důchodce typické, že družstvo je totéž co SVJ. Já vysvětluji, že to není ani vzdáleně podobné, natož totéž.

  Vložil Důchodce (bez ověření), 14. Leden 2017 - 12:52

  TN, už neurážejte a nelžete. Už pochopte, že můžete být mazán.

  Vložil Misme, 14. Leden 2017 - 11:13

  Já podobnost vidím – všechny typy SVJ a všechny typy BD jsou ± ve stejné (_._)

  Vložil xyz (bez ověření), 14. Leden 2017 - 11:19

  Když se na ty domy podíváte zvenku, tak skutečně nepoznáte vlastnický vztah. DB a SVJ jsou dva rozdílné právní subjekty. Když to má být pouze žert, tak jo.

  Vložil Misme, 14. Leden 2017 - 16:00

  Máte pocit, že typ vlastnického vztahu nějak ovlivňuje hloubku zanoření (do onoho místa)?

  Vemte si, že krátce po ukončení zúčtovacího období máte možnost nabýt družstevní podíl. Tou dobou vám vlastník (= BD) může potvrzení o dluhu akorát vycucat z prstu (viz. zák. č. 67/2013 Sb.). No a vy se v této realitě, když není známo, zda převodce neměl celou zimu zapnuté radiátory na maximum při otevřených oknech a vana mu nepřetékala přepadem horkou vodou, musíte zavázat k tomu, co hlásá ZOK v § 736. Samozřejmě, že nemusíte na takovou podmínku přistoupit a počkat 4 měsíce. Otázkou je, zda bude tak dlouho ochoten čekat převodce. Vzhledem k tomu, že prý už zase v ČR docházejí byty, tak lze očekávat, že na to lidi přistupovat budou. Nakolik dobrovolně oni, to nevím, ale já v tom cítím nátlak – chceš tento byt, zaplať případný dluh, jehož velikost ti nedokážeme specifikovat. Já nemám nic proti tomu doplatit zbytek úvěru na revitalizaci apod., ale naformulovat ustanovení tak, že jej lze vykládat způsobem, jak se děje, tj. že mám platit za někoho jeho spotřebu, to je legislativní úlet.

  Vložil abc (bez ověření), 14. Leden 2017 - 17:34

  To není úlet, to je záměr. Družstvo se nemusí namáhat a dluh hodí na hlavu někomu,kdo za to vůbec nemůže. A penízky jsou tam, kde mají být, v družstvu. A bez práce.

  Vložil zyx (bez ověření), 14. Leden 2017 - 11:56

  To jo, ale „náplň“ těch subjektů je pořád stejná. Všude se najdou vyčůránci, kteří chtějí žít na úkor jiných. Postih by měl být jednotný.

  Vložil xyz (bez ověření), 14. Leden 2017 - 13:22

  No vždyť postih je stejný, akorát cesta k němu je jiná.

  Vložil °° (bez ověření), 14. Leden 2017 - 10:47

  TN, lžete. Ing. Vaculík nenapsal, že družstvo je totéž co SVJ. To jste si vymyslel. Ing. Vaculík pouze napsal: „Jinak přechod dluhů původního vlastníka na nového vlastníka je obdobným krokem, který funguje u bytových družstev, kdy s převodem družstevního podílu a práva nájmu na nabyvatele družstevního podílu přecházejí i dluhy a tudíž v rámci finančího vypořádání je tato záležitost řešena.

  Záměrně dezinformujete text příspěvku a uchylujete se ke lži.

  Vložil Důchodce (bez ověření), 14. Leden 2017 - 12:53

  oo, TN neumí nic jiného než urážet a lhát. Nejlepší je na něho nereagovat a jen mínusovat.

  Vložil xyz (bez ověření), 14. Leden 2017 - 11:05

  ovšem nemá pravdu. Nelze říkat, že jablka a hrušky je to stejné i když je oboje ovoce.

  Vložil °° (bez ověření), 14. Leden 2017 - 14:08

  Xyz, ale on neříká, že jablka a hrušky je to stejné. Jste stejný demagog jako TN. Také dezinterpretujete příspěvek ing. Vaculíka jak jsem už vysvětlil v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…echodu-dluhu#…

  Vložil °° (bez ověření), 13. Leden 2017 - 17:44

  Pardon ing. Vaculíku, vás jsem jmenoval v příspěvku omylem, s vaším příspěvkem naopak souhlasím.

  Vložil Taisa, 26. Září 2016 - 20:15

  Mě to připadá logické, samozřejmě pouze pokud jde o úvěr. Jenom právě chybí, aby přesně rozdělili, které dluhy přechází a které dluhy nepřechází. Ten návrh zákona je formulovaný poněkud nepřesně.

  Vložil krcma, 26. Září 2016 - 14:44

  Dluhy mají přecházet kvůli lepšímu právnímu postavení SVJ. Kdy se již nemůže stát, že dlužník byt prodá, někam zmizí a SVJ peníze již nikdy neuvidí.
  Takto bude v pozici dlužníka vždy aktuální vlastník, po kterém se peníze přeci jen lépe vymohou.
  Je na kupujícím, aby si ověřil, zda jsou s bytem spojeny nějaké dluhy, ze zákona mu musí být za tímto účelem poskytnuto potvzení o jejich výši. Pokud tam nějaké budou, nikdo ho nenutí, aby takový byt koupil, případně si může domluvit odpovídající slevu z kupní ceny (díky které posléze dluh uhradí).
  Osobně v tom takový problém nevidím, jde skutečně jen o to, aby si potenciální kupující existenci těchto dluhů ověřil, pak je pouze na něm, zda do toho půjde..
  S trochou nadsázky bych dokonce řekl, že na tom mohou i vydělat, díky nižší kupní ceně bude i nižší daň z nabytí :)

  Vložil Pavel II (bez ověření), 26. Září 2016 - 17:41

  Můžete mě nevzdělanému objasnit jak takové ověření bude fungovat? Volám předsedovi SVJ. Pane dnes máme 17. června a chci koupit byt pana xy. Dáte mě k dnešnímu dni nebo klidně k 30.6. jeho vyúčtování abych zjistil jaký má dluh? Vy to umíte? To jste génuius. A to tam nemusí být centrální topení, ale klidně jen bytový plynový kotel abych Vám to vyúčtování ulehčil.

  Vložil krcma, 27. Září 2016 - 8:01

  Dát vyúčtování za aktuální rok Vám samozřejmě dát nemohu. Mohu Vám říci, kolik prodávající dluží aktuálně. Tj. kolik dluží na vyúčtování minulého roku a na zálohách po splatnosti.
  Vyúčtování aktuálního roku je splatné až v roce příštím, to tedy nikdo nedluží, do současných dluhů se to samozřejmě nepočítá.
  Problém v tom nevidím, pokud jsou rozumně nastaveny zálohy, tak se již nebude jednat o nějaké horentní sumy, naopak tam může vzniknout i přeplatek, který si kupující může také ponechat.. To považuji již za celkem snesitelné riziko.

  Vložil TN (bez ověření), 27. Září 2016 - 8:55

  Vy to považujete za snesitelné riziko, a já to považuji za krádež.

  Jak by se vám líbilo, přijít do restaurace na oběd, kdyby si před vás stoupl číšník a řekl, že na tomto místě před Vámi seděl pán, ale zaplatil jen půlku obědu, tudíž dluh zapíše na váš účet? Asi by se Vám to nelíbilo, a nic byste neplatil, že?

  A jak by se Vám líbilo, kdyby Vám po obědě přinesli účet na částku 180 Kč, vy platit pětisetkorunovou bankovkou a číšník Vám řekl, že nemá na zpátek, ale že to nevadí, protože přeplatek zapíše na účet hosta, který přijde po Vás a sedne si na Vaše místo. Budete spokojený?

  Přeplatek si kupující může přece ponechat, že? Tedy nejen kupující bytu, ale též kupující oběda?

  Vložil Taisa, 26. Září 2016 - 17:46

  Nedoplatek za služby by se do toho počítat neměl.

  Vložil TN (bez ověření), 26. Září 2016 - 20:43

  Kabelková říká opak.

  Vložil Taisa, 26. Září 2016 - 20:52

  Kabelkovou jsem nečetla. Máme link?

  Vycházím z návrhu zákona a důvodové zprávy, co sem dával pan Pavel.

  „Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, dochází k převodu jednotky včetně dluhů převodce souvisejících se správou domu a pozemku vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Za dluhy splatné ke dni převodu jednotky, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.“

  „Stávající platné znění přináší zásadní výkladové problémy vedoucí k právní nejistotě, zda dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku přecházejí s převodem jednotky a jaký vliv na tento přechod má potvrzení osoby odpovědné za správu domu. Osoba odpovědná za správu domu tak nemá jistotu, kdo je dlužníkem – zda převodce nebo nabyvatel, což komplikuje vymáhání pohledávek. V případě nesprávně podané žaloby může dojít k promlčení pohledávek nebo ke vzniku povinnosti nahradit nesprávně žalované straně náklady řízení. Navrhuje se proto jednoznačně stanovit, že na nabyvatele přecházejí dluhy převodce související se správou domu a pozemku vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku, přičemž za dluhy splatné ke dni převodu jednotky, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.“

  Vložil TN (bez ověření), 26. Září 2016 - 15:15

  „Potvrzení“ z § 1186 NOZ po novele zmizí, povinnost vydat potvrzení SVJ nemá.

  Má-li viset dluh na „aktuálním“ vlastníkovi, tak se dluhu zbavím jednoduše tak, že byt prodám, nebo daruji. Např. daruji firmě z daňového ráje, bílemu koňovi, 96leté babičce.

  Vlastník A dluží, pan B koupí byt a zjistí, že SVJ po něm chce nějaké peníze, tak byt prodá panu C. Pan C prodá panu D. Na koho SVJ podá žalobu a v jakém momentě? Zažil jsem převod jednoho bytu 6× v roce. Bude plynule přecházet i podaná žaloba, nebo bude muset SVJ žaloby stahovat a znovupodávat?

  Pověřený vlastník nebo výbor SVJ si velebí ve svých křeslech a nevymáhá dluh. Čeká, až byt koupí bonitní vlastník a na něj to hodí. Možná členové výboru sami nebudou platit příspěvky na správu, protože vědí, že se mohou dluhů zbavit tak, že na někoho převedou svůj byt a za utržené peníze si koupí nezadlužený byt o patro níž.

  Neměl by výbor před podáním žaloby nejprve podat report o tom, jak do nebes narůstající dluh po předchozím vlastníkovi vymáhal?

  Přechází i dluhy ze záloh na služby a z nedoplatků z vyúčtování? Podle paní Kabelkové, která to celé zkuchtila totiž přecházejí veškeré dluhy, i ze smluvních pokut, náhrad za škodu, úroků a poplatků z prodlení a dluhl z nezaplacených manipulačních poplatků.

  Celý přechod dluhů je jen tiše prolobovaným projektem velkých SBD, které si z SVJ udělali zdroj bezpracného zisku, protože všechny tyto „přešlé“ dluhy i z poplatků a pokut končí v jejich kapsách.

  Vložil RD (bez ověření), 26. Září 2016 - 16:26

  Nerozumím o co jde. Jako pro vlastníka bytu je pro mne prioritní, aby se SVJ domohlo peněz, který mu jeden vlastník dluží a je mi jedno, zda to zaplatí jedna či druhá strana, hlavně že dluhy budou uhrazeny. Nikdo nikomu nebrání nedělat dluhy a netajit před kupujícím stav hospodaŕení bytu. Nedávno se tady diskutoval případ splátek na úvěr, kdy nový vlastník odmítal převzít splátky úvěru a požadoval platby po bývalém vlastníkovi. Vše by bylo mnohem jednodušší, kdyby by situace byla jasná již v době uzavření koupě. A uváděný extrémní případ mnohočetného prodeje bytu není pravidlem, právě naopak. Ten řešte až nastane. Já proti navrhované právní úpravě jako vlastník bytu nic nemám. Ani nevíme zda nepředbíháme, kdoví jaký konečný text z Parlamentu vypadne.

  Vložil TN (bez ověření), 26. Září 2016 - 17:04

  Takže zase jeden, co se nestydí zvednout ruku pro legální krádež. Dostanete do problémů úplně nevinného člověka, který má platit dluhy někoho jiného. Styďte se. A nebo ne. Vzal jsem si úvěr na koupi auta 300 tisíc. Po roce mě auto přestalo bavit, chci si koupit jiné (taky na úvěr). Tak vám to auto prodám i s dluhem, co na něm visí. Děkuji, že budete za mě splácet můj dluh, jste šlechetný.

  Vložil RD (bez ověření), 26. Září 2016 - 19:45

  Pokud všichni postupují podle zákona a nechtějí druhého ošidit, tak se nejedná o Vámi uváděný případ. Pokud od Vás někdo koupí dobrovolně auto třeba na leasing a převezme platby na doplacení závazku, co je na tom za krádež? Na rozdíl od Vašeho tvrzení má rozumný kupující vyvinout veškeré úsilí, aby nekupoval zajíce v pytli. Pokud k tomu bohužel dojde, proč by měli riziko nést ostatní vlastníci? Nebudete tomu věřit, ale jsou vlastníci, které na rozdíl od Vás, informace, že mají platit dluhy za druhého vlastníka, nenadchne a ptají se proč. Možná budou mít štěstí, Vy, podle Vaší logiky, se zaplacení těch dluhů šlechetně a rád ujmete. Amen.

  Vložil didi (bez ověření), 26. Září 2016 - 12:36

  Nám dluží jedna bývalá vlastnice bytu téměř 85 tisíc za spotřebu vody. Žaloba je podaná, peníze v nedohlednu. To je skvělé, dáme to k úhradě dalšímu vlastníkovi. Připadá vám to normální, bude to připadat normální i dalšímu vlastníkovi?

  Vložil Pavel, 26. Září 2016 - 12:44

  Didi,

  nenormální je, že jedno ustanovení NOZ si vykládá každý, jak chce. Normální by bylo, aby paragrafy byly jednoznačné.

  Pokud někdo dluží, tak je přichystaná novela NOZ ST 642, že by SVJ mělo mít zástavní právo k jednotce dlužníka. Je před třetím čtením a je pravděpodobné, že projde.

  85 tisíc za vodu je dost. Jak dlouho dluh vznikal?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jar (bez ověření), 26. Září 2016 - 23:15

  Pavle, nenormální je že někdo vykládá paragraf, kde o přechodu dluhů není ani slovo, jako přechod dluhů. Nenormální je, že sluha se stane pánem, vlastně se jím již stal. A JE BOHUŽEL PRAVDA, ŽE SOUDCI TOMU PŘEJÍ!

  Vložil Taisa, 26. Září 2016 - 23:45

  Který konkrétně paragraf prosím?

  Vložil . (bez ověření), 27. Září 2016 - 4:58

  ten vpravo nahoře

  Vložil Taisa, 26. Září 2016 - 15:26

  To bych také vítala, aby byl výklad zcela jednoznačný. V tomto případě – co je přesně onen dluh předchozího vlastníka?

  • pouze zatím nesplatné příspěvky na správu (tj. budoucí splátky úvěru)
  • i příspěvky na správu splatné před koupí bytu
  • i příspěvky na vlastní správní činnost
  • i zálohy na služby (jak se domnívá didi)

  Která možnost je správná? :-)

  Vložil Pavel II (bez ověření), 26. Září 2016 - 17:49

  (naše), které slovo příspěvek nemá nikde uvedeno. Vše jsou jen vyúčtovatelné zálohy. Tak bych rád viděl jak někdo stanoví přesnou výši dluhu k datu prodeje, pokud se neuskuteční přesně v den, kdy končí účetní období. Soudruzi poslanci by měli v rámci sociálních jistot povolit prodeje nemovitostí pouze 31.prosince.

  Vložil Olda. (bez ověření), 27. Září 2016 - 21:28

  K datu prodeje se uvedou dluhy za v té době známé neuhrazené nedoplatky z vyúčtování minulých účetních období a dluhy z neuhrazených předepsaných záloh běžného období za měsíce, kdy převodce vlastnil jednotku. Dluh za vyúčtování běžného období, který vyplyne až z z ročního vyúčtování se samozřejmě neuvede. Nebude-li v převodní smlouvě ujednáno jinak, pak takový v potvrzení neuvedený dluh, který vyplyne až z ročního vyúčtování, na nabyvatele jednotky nepřejde, neboť nabyvatel nemohl tento dluh z okolností zjistit.

  Vložil Taisa, 26. Září 2016 - 17:52

  Nemáte žádné dlouhodobé zálohy na správu, to, čemu se říká fond oprav, který neexistuje?

  Vložil didi (bez ověření), 26. Září 2016 - 12:49

  5 měsícu jednoho účetního období

  Vložil Aa (bez ověření), 26. Září 2016 - 15:57

  85 000 Kč za 5 měsíců? Není to fikce? I největší odběratelé nehradí za rok více než 20 tisíc. To té paní musela protékat voda 24 hodin denně oněch 5 měsíců. Děláme kontrolu stavu byt. vodoměrů každý měsíc a na nadměrný odběr jsme přišli hned za měsíc. Pokud je pro vlastníky bytů prioritní se nestarat a ponechávat vše na správci, který jim dá nějakou informaci jednou za rok, tak se nedá říci nic jiného, než kdo chce kam, pomozme mu tam.

  Vložil Taisa, 26. Září 2016 - 12:40

  Nikoliv. Jedná se pouze o dluhy související se správou domu a pozemku.

  Vložil xyz (bez ověření), 26. Září 2016 - 12:26

  Z diskuse: Jako vždy, přesně naopak, tady se chrání jenom zloději, tuneláři atd. Já dodávám, přesně tak. Jako vždy, přesně naopak, tady se chrání jenom zloději, tuneláři atd. Proč by měl kupující platit za někoho cizího jeho dluhy.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".