Změna stanov

Vložil Anonymous, 16. Duben 2009 - 9:09 ::

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat při změně stanov. Notáře již máme ze stanov vyškrtnutého. Nyní potřebuji do stanov zanést, že pověřený vlatník je oprávněn jednat za společenství při vymáhání dluhů od neplatičů. Že může předávat podklady např. k soudu. Máme totiž ve stanovách (z let minulých), že oprávněný vlastník může v případě platební neschopnosti společenství rozpočítat „dluhy neplatičů“ mezi ostatní vlastníky, což je nyní napadáno jako nevyhovující. Pokud někdo máte ve stanovách zavedeno, jak „zatočit“ s dlužníky, rovněž prosím o nápovědu, jak to má vypadat.

Děkuji za pomoc.

Nechutová (jednatel SVJ)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil E56 (bez ověření), 16. Duben 2009 - 9:38

  Vážená paní pověřený vlastníku (ano, tak se označuje funkce odpovídající v jiné právní formě „jednateli“),

  Vámi uváděná oprávnění pro statutární orgán společenství plynou přímo z platné právní úpravy, tu není třeba (a podle mého názoru to ani není vhodné) opakovat ve stanovách.

  E56

  Vložil Nechutová (bez ověření), 16. Duben 2009 - 12:20

  A znění zákona najdu kde, prosím ? (který je to paragraf)

  Vložil E56 (bez ověření), 16. Duben 2009 - 13:43

  Přímo takový paragraf není, musíte si Vaši domněnku, že „pověřený vlatník je oprávněn jednat za společenství při vymáhání dluhů od neplatičů“ složit z paragrafů, které říkají, že

  1. pověřený vlatník je oprávněn jednat za společenství

  a

  1. společenstí je oprávněno vymáhat dluhy dluhy od neplatičů.
  Vložil Václav (bez ověření), 16. Duben 2009 - 9:39

  Jak postupovat, když dlužníků je více než 50 % členů společenství a táhnou za jeden provaz? Kdykoli si odhlasují nevymáhání a neplacení.

  Vložil Anonymo (bez ověření), 16. Duben 2009 - 12:19

  V tom případě jednou dojde k tomu, že to menšina platících už neutáhne. Pak se na vás vrhnou věřitelé (obec, banka, dodavatelé vody, tepla, …). Oni už si nějak poradí. Lépe je dříve než později, aby dlužníkům ještě nějaký majetek zbyl.

  Neříkám, že je to dobré řešení, ale někdy to tak prostě dopadne. Jako malé kolečko v soukolí s tím nic neuděláte. Každopádně jakákoliv snaha má smysl a bude po zásluze odměněna.

  Vložil Václav (bez ověření), 16. Duben 2009 - 13:45

  A co byste v takové situaci dělal? Nevyplatí se připojit se k neplatičům?

  Vložil Anonymo (bez ověření), 16. Duben 2009 - 15:04

  Klidně. Je to sice úplná resignace, ale asi jediné řešení. A pak se soudit a zase soudit, a doufat, že neskončíte na ulici.

  Možná by bylo dobré, aby platiči dávali peníze na nějaký zvláštní účet, to by se muselo promyslet, ale byl by to alespoň nějaký důkaz, že nejste všichni neplatiči.

  Co to je za dům? Někde v Chánově? Tam jsou stejně byty bezcenné.

  Vložil Petr, 16. Duben 2009 - 10:46

  Stanovy jsou právní norma nižšího stupně a postupuje se dle Zákona o bytech. To samé je ohledně dluhů uvedeno v Občanském zákoníku (v zákoně o bytech možno říci opsáno. Vlastník X může dle mne podat an dlužníky Y a Z žalobu a není nutné aby ji podával výbor. Příp. podat žalobu na výbor, že nekoná.

  Vložil Pavel, 16. Duben 2009 - 11:03

  Nedomnívám se, že by byl vlastník X aktivně legitimován k podání žaloby na dlužníky Y a Z. Oni mu nic nedluží, oni dluží SVJ. Žalobu musí podat výbor jako statutární orgán věřitele. Pouze při neexistenci výboru by šlo asi uplatnit postup podle § 9/9 ZoVB.

  Žalovat výbor na náhradu škody či nečinnost asi půjde, ale žaloval byste v ČR. A to není krátká a jednoduchá cesta. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil E56 (bez ověření), 16. Duben 2009 - 11:18

  Zda vlastníci Y a Z vlastníkovi X nic nedluží:

  1. Pokud Y a Z nepřispívají na budoucí výdaje, pak vlastníkovi X (zatím) nic nedluží.
  2. Dnem, kdy byl výdaj uhrazen, Y a Z vlastníkovi X dluží, neboť tento výdaj byl (z části) uhrazen vlastníkem X, ač ho měli (také) hradit Y a Z.

  Společenství je pokladník a správce peněz svých členů. Není pochyb o tom, že (nejméně) v případě b) je X aktivně legitimován podat žalobu proti Y a Z. Uspěje-li, bude potom plněno všem vlastníkům, nikoliv pouze vlastníku X.

  Otázkou zůstává bod a), tam bych aktivní legitimaci vlasníka X ve věci tak jasnou neviděl.

  (Společenství má rovněž aktivní legitimaci, o tom není sporu.)

  Vložil Pavel, 16. Duben 2009 - 11:34

  Nesouhlasím s Vaším názorem.

  Jediný věřitel je skutečně jen SVJ.

  Odkazuji na literaturu, kterou tu občas cituji.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Logik amatér (bez ověření), 16. Duben 2009 - 11:45

  To by ovšem znamenalo, že je vlastník nemůže uplatnit svá práva, což je v rozporu s právním řádem ČR.

  Vložil Pavel, 16. Duben 2009 - 12:05

  Víte, ono je hezké teoretizovat. Ale pak tu existuje český právní ne/řád. Tam s logikou moc neuspějete. Logický výklad je jen jedním z možných interpretačních nástrojů, vedle gramatického, teleologického, systematického, historického.

  Pokud nemáte právní námitku, kterou by jste vyvracel mé tvrzení, že dlužníci dluží SVJ a nikoliv jiným dlužníkům, tak ani nebudu příště reagovat.

  Je to také o pochopení podstaty SVJ. Někdo si např. myslí, že peníze, které posílá do SVJ jsou stále jeho. SVJ je ale samostatný právnický subjekt, byť s omezenou právní subjektivitou. Peníze, které do SVJ pošle vlastník, jsou právně SVJ a vlastníkovi patří pouze pohledávka za SVJ. Pokud je tam vlastník nepošle, je pouze na SVJ aby je po dlužníku vymáhal. Mj. k tomu bylo SVJ zřízeno. Pokud tak nečiní, musí platící vlastník jednat s SVJ a nikoliv s dlužníky.

  Vlastník může svá práva uplatnit proti SVJ, pokud zjistí, že ho SVJ poškozuje. Vymáhání dluhů je ale v pravomoci SVJ nikoliv jednotlivců.

  Připadá mi užitečnější řešit praktické problémy než teoretické problémy logické či filologické.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Logik amatér (bez ověření), 16. Duben 2009 - 13:32

  Toto je vysoce praktický problém, po kom může vlastník vymáhat dluh. Po tom, kdo ho poškozuje, tj.

  1. po vlastníkovi, který neplatí,
  2. po společenství, které neplacení trpí.

  Pokud v tom máte jasno, tak buďte rád. Máme ve společenství několik neplatičů, dal jsem společenství k soudu, a jediný výsledek byl, že soudce byl drzý, prohlásil, že když nemám advokáta, že se se mnou nebude bavit. A nebavil.

  Vložil Pavel, 17. Duben 2009 - 8:58

  Není důležité, zda v tom mám jasno já. :-))

  ZoVB je poměrně jednoznačný: §9a/3.

  Literatura je jednoznačná, např.:

  • Dvořák str. 225
  • Pražák str. 148
  • Holejšovský str. 300
  • Kocourek str. 39

  Judikát neznám, možná proto, že neexistuje a neexistuje proto, že je to jasné.

  Závěr: Jestliže SVJ vzniklo, svědčí aktivní legitimace vzhledem k ust. § 9a/3 právě SVJ, nikoliv jednotlivým vlastníkům. Jedná se o žalobu na plnění podle § 80 písm. b) o.s.ř.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymo (bez ověření), 16. Duben 2009 - 14:44

  Asi má špatné zkušenosti. Někdy to musí být hrůza.

  Vložil Logik amatér (bez ověření), 16. Duben 2009 - 15:17

  Nikomu jeho zkušenosti neberu, ale řešit věc tak, že mě nepustí ke slovu, není asi ono.

  Vložil Nechutová (bez ověření), 16. Duben 2009 - 12:14

  Není tedy potřeba mít ve stanovách přímo napsáno, že pověřený vlastník může podat za společenství žalobu ?

  Děkuji za odpověď.

  Nechutová

  Vložil Pavel, 16. Duben 2009 - 12:29

  Pověřený vlastník/výbor je statutární a výkonný orgán. Podle občanského zákoníku má povinnost předcházet škodám. Neplatiči mohou škody způsobit.

  Kdyby stanovy zakazovaly, že nesmí podat žalobu, tak bych tam statutára nedělal.

  Pokud stanovy pouze neřeší, kdo má podávat žalobu, tak to neřeší proto, že je to jasné z funkce statutárního orgánu. Žalobu podá SVJ prostřednictvím svého statutárního orgánu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Nechutová (bez ověření), 16. Duben 2009 - 13:34

  Děkuji za Vaši odpověď. Na řešení pohledávek jsme se zde už jednou dotazovala a bylo mi odpovězeno, že to ve stanovách být musí. Takže jsem z toho teď více méně (spíš více) zmatená.

  Nechutová

  Vložil Logik amatér (bez ověření), 16. Duben 2009 - 13:40

  Stanovy jsou často zbytečné, protože podstatné záležitosti jsou zpravidla řešeny v zákoně a nebo v prohlášení vlastníka.

  Stanovy často pouze opisují. (Nemám teď na mysli vzorové stanovy, to je další podivnost.)

  Štouralové namítnou, že stanovy jsou potřeba na to, aby se někam uvedl název právnicné osoby.

  Vložil Anonymo (bez ověření), 16. Duben 2009 - 14:14

  Stanovy jsou často užitečné, i ty vzorové.

  Když shromáždění odhlasovalo, že se zavede kabelový internet nebo se objedná kontejner na mimořádný odpad (několikrát ročně!!), stačilo poukázat na stanovy:

  SVJ zajišťuje dodávky služeb, nejde-li o služby, které si členové zajišťují u dodavatele přímo. (není to přesný citát)

  Internet mám bezdrátový a staré almary si odvážím do sběrného dvora sám. A mohou mi políbit šos.

  Jak byste to řešil jen na základě zákonů (ZoVB, ObčZ, Zák. o odpadech…)?

  Nebo jsou v právu a já se musím podřídit?

  Vložil E56 (bez ověření), 16. Duben 2009 - 15:37

  To je stejné jako se studnou. Pokud máte v bytě vlastní studnu, nemusíte strpět dodávku vody do bytu společenstvím.

  Vložil Václav (bez ověření), 16. Duben 2009 - 15:10

  Řekl bych, že se musíte podřídit a strpět zavedení internetu do domu společenstvím. Zavedení do Vašeho bytu už pochopitelně strpět nemusíte.

  Můžete hlasovat o rozúčtování.

  Vložil Anonymo (bez ověření), 16. Duben 2009 - 15:50

  Nebezpečí je v tom, že bohatá většina tak může libovolně rozšiřovat počet služeb. Nelze stále běhat k soudu.

  Obranu vidím v tom, že si službu zajistím sám. Co nejlevněji nebo i zdarma. Samozřejmě odmítnu platit. Ať se soudí oni.

  Když prohraji, zaplatím dluh (plus nějaké náklady), zas tak mnoho neriskuji.

  Někdy je to o nervech, kdo s koho.

  Když se rozhodnete jít proti většině, musíte zhodnotit své šance. A hlavně co můžete ztratit vy a co může ztratit protivník. I když máte špatné karty, můžete vyhrát.

  Vložil JarekSVJ, 16. Duben 2009 - 18:11

  Osobně jsem zastánce myšlenky aby SVJ zajišťovalo pouze služby, které si vlastník nemá šanci zajišťovat sám. U nás je to teplo, TUV, studená voda, elektřina do společných prostor. Dále u nás SVJ zajišťuje pojištění domu. V letošním roce budeme s postupující digitalizací rozhodovat o rekonstrukci digit. STA. Rozhodně bych byl proti ( můj názor ) zavádění nějakých nových služeb např. internet z peněz SVJ. Pozor znám SVJ i družstvní domy, kde si internetovou síť pořidila se souhlasem shromáždění – druřstva skupinka uživatelů( za své), mají svůj elektroměr a je to celkem rozumný nápad, nemají tam u oken anténky na internet, celkově mají levnější náklady na připojení a je o to zájem. Nikdo nikoho neobviňuje, že má internetové připojení za peníze SVJ.

  Vložil Anonymo (bez ověření), 16. Duben 2009 - 18:36

  To je rozumný názor.

  Bohužel, náš výbor mi oznámil, že internet je služba, která s užíváním bytu „jednoznačně“ souvisí. Tak jsem jim odpověl, že „jednoznačně“ nesouvisí.

  Vůbec je legrační, jak se zneužívá slovo „jednoznačně“. Vždycky se musím smát, když od výboru dostanu dopis, kde je v každé druhé větě „jednoznačně“.

  Vložil JarekSVJ, 16. Duben 2009 - 19:51

  Pro mě nepochopitelně zní věta : „Bohužel, náš výbor mi oznámil…“ . Vím že to dělám u nás špatně. Nejsem pověřený vlastník , jsem předseda výboru, výbor je u nás formalita… Vše se snažím propírat na shromáždění, které se konají pravidelně 2× za rok…

  Vložil E56 (bez ověření), 16. Duben 2009 - 16:02

  Internet je dnes standard spíš než nadstandard.

  Vložil Anonymo (bez ověření), 16. Duben 2009 - 16:37

  Právě jedu zadara.

  Download: 588.22 Kbps/s

  Upload: 171.3 Kbps/s

  Můžete se podívat na speedmeter internetprovsechny cz. Je to po čertech rychlé připojení. Jasně, že nemohu stahovat filmy.

  Chtěl jsem jen říci, že mě platit na účet SVJ za internet donutí jen rozhodnutí soudu.

  Někdy člověku zbývá jen neposlušnost. Myslím, že je to legitimní.

  Vložil Václav (bez ověření), 16. Duben 2009 - 16:01

  Každý si může snížit platby a říct si, ať se soudí oni. Zas až tak moc neriskuje, jak píše pan Anonymo.

  Vložil Anonymo (bez ověření), 16. Duben 2009 - 16:18

  Pane Václave,

  já to nemyslím nijak konfrontačně. Je to příspěvek do diskuse. Možné řešení pro lidi, kteří mají hluboko do kapsy nebo prostě mají jiné zájmy a potřeby. Chtěl jsem znát váš názor, žádný „flamewar“ nechci vyvolávat.

  Proč mi má proboha někdo vnucovat internet? Někde si budují i fitness (to není výmysl). Jak se má bránit stařenka (nadsázka!). Jedině tak, že řekne, že chodí běhat do Stromovky a vztyčí prostředník.

  Vložil Václav (bez ověření), 16. Duben 2009 - 16:26

  To by mě docela zajímalo, jak se budování fitness vejde pod správu společných částí domu zajišťovaných společenstvím pro vlastníka domu.

  Vložil Anonymo (bez ověření), 16. Duben 2009 - 17:15

  Obávám se, že už dávno bloudíme v kruhu. SVJ zajišťuje služby spojené s užíváním jednotek – ZoVB §9a/1 písm. a). Internet nebo fitness, to je prašť jako uhoď (rozdíl je jen v nákladech), tady chybí přesné kriterium.

  Trpaslík (= bůžek zajišťující přízeň bohů) spadá pod písm. b, pojištění domu :-).

  Vložil Logik amatér (bez ověření), 16. Duben 2009 - 15:08

  Služby zajišťuje společenství na základě § 9a odstavec 1 písmeno a) ZoVB. Stanovy k tomu nejsou potřeba.

  Vložil Anonymo (bez ověření), 16. Duben 2009 - 15:27

  Problém je, že není jasné, co je služba spojená s užíváním jednotky. Chybí jednoduché kriterium.

  Vložil Anon (bez ověření), 16. Duben 2009 - 15:35

  To se tu diskutovalo již 100×, definice služeb skutečně není nyní uvedena nikde. Ale také není použadováno, aby stanovy napravovaly chyby právní úpravy.

  (Služby jsou nicméně definovány pro bytová družstva nebo v zahraniční právní úpravě.)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".